Dr. Jet Tigchelaar
h.tigchelaar@uu.nl
Gegenereerd op 2017-11-18 18:30:17


Profiel

Jet Tigchelaar is verbonden aan de vakgroep Staats- en bestuursrecht en rechtstheorie van de Universiteit Utrecht en aan de onderzoeksparel Familie en recht. Ze is lid van de onderzoeksschool Rechten van de mens. Zij participeert in het strategische onderzoeksprogramma van de UU "Dynamics of Youth".

Haar onderzoek gaat over conflicten van multiculturaliteit en recht, vanuit mensenrechtelijk en rechtsfilosofisch perspectief met een focus op conflicten over godsdienstvrijheid en gendergelijkheid. Zij heeft o.m. geschreven over het voorstel voor een zgn ''boerkaverbod'', jongens-en meisjesbesnijdenis, seksesegregatie in het onderwijs, de SGP, trouwambtenaren en het weigeren handen te schudden aan personen van het andere geslacht.    

Daarnaast verricht zij empirisch derde geldstroomonderzoek over rechtpleging: in 2012 over de opvattingen over en ervaringen met de wrakingsprocedure en in 2010 over de besluitvorming over het verlof van ter beschikking gestelden.

Op 6 maart 2015 is het rapport  M/V en verder, sekseregistarie door de overheid en de juridische positie van transgenders openbaar gemaakt. Dat rapport heeft zij samen met Marjolein van den Brink in opdracht van het WODC geschreven. Het onderzoek ten behoeve van dat rapport gaat over de juridische en praktische consequenties van het niet regsitreren of onbepaald laten van het geslacht.

Ze geeft inleidend en rechtstheoretisch onderwijs, waaronder Grondslagen van het recht, rechtsfilosofie, Philosophy of Human Rights, rechtssociologie. 

Ze is verbonden aan het honoursprogramma van de Utrecht Law College Sirius en heeft bijzondere expertise op het gebied van academische en juridische vaardigheden.

Ze is expert voor het Center for International Legal Cooperation en heeft daarvoor universitair docenten en juridische professionals begeleid bij curriculumontwikkeling in Oeganda en Rwanda. 

Strategische thema's / focusgebieden
Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
filosofie van de mensenrechten
rechtssociologie
academische en juridische vaardighden
gender en recht
Gegenereerd op 2017-11-18 18:30:17
Curriculum vitae

Jet Tigchelaar werkt sinds 1987 aan de Universiteit Utrecht. Eerst vervulde zij junior functies in onderwijs (bij het Willem Pompe Instituut voor strafrechtswetenschappen en de vakgroep Rechtstheorie) en onderzoek (bij het Europa Instituut en later de vakgroep Internationaal, Sociaal en Economisch Publiekrecht). 

In 1999 promoveerde zij met de dissertatie "Gescheiden zorgen, Zorg en autonomie in het politiek-juridische debat over het alimentatierecht".

Van 1994-2003 was zij redactielid van Nemesis, Tijdschrift voor vrouwen en recht.

Ze heeft onderwijs gegeven aan verschillende faculteiten van de Universiteit en de University College, de Hogeschool Utrecht en de Utrecht Law College.

Sinds begin jaren negentig is zij universitair docent bij de vakgroep Rechtstheorie (nu Staats- en bestuursrecht en Rechtstheorie). 

Gegenereerd op 2017-11-18 18:30:17
Alle publicaties
  2016 - Artikelen
  2015 - Artikelen
van den Brink, M. & Tigchelaar, H. (2015). Gender identity and registration of sex by public authorities. European Equality Law Review (2), (pp. 29-40).
Tigchelaar, H., van den Brink, M. & Reuss, P. (2015). Out of the Box? Domestic and Private International Law Aspects of Gender Registration. European Journal of Law Reform, 17 (2), (pp. 283-293).
Jonker, M., Spaendonck, Rozemarijn & Tigchelaar, H. (2015). Religie en cultuur in familierechtelijke beslissingen over kinderen. Familie en Recht, 2015 (47 p.).
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Tigchelaar, H. & van den Brink, M. (2015). Over de schouders van ouders: een interne vergelijking van het Nederlandse overheidsbeleid ten aanzien van besnijdenis j/m. In Katharina Boele-Woelki & Susanne Burri (Eds.), De rol van de staat in familierelaties: meer of minder? (pp. 137-167). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Tigchelaar, H. & van den Brink, M. (2015). The equality of the (non) trans-parent: women who father children. In Marjolein van den Brink, Susanne Burri & Jenny Goldschmidt (Eds.), Equality and human rights: nothing but trouble? (pp. 247-260). Utrecht: SIM/Universiteit Utrecht.
  2015 - Voordrachten / lezingen
H. Tigchelaar (29-10-2015) Mede-organisatie en presentatie op de REBO onderwijsmiddag 'Competent voor morgen'
H. Tigchelaar (27-03-2015) Organisatie Artikel 1-lezing samen met Wibo van Rossum
H. Tigchelaar (13-03-2015) Organisatie en spreker samen met Marjolein van den Brink
H. Tigchelaar (06-03-2015) Presentatie 'Methoden in het juridisch onderwijs in de bachelorfase' samen met Jetta Spaanenburg
H. Tigchelaar (28-05-2015) Presentatie op en deelname aan Rondetafelgesprek met ambtenaren en vertegenwoordigers van belangengroepen trans* n.a.v. de beleidsreactie van de Minister van Veiligheid & Justitie d.d. 6 maart 2015 op het rapport M/V en verder, te vinden in Handelingen II, 2014-2015, Bijlage bij kamerstuk 27859, nr. 76.
H. Tigchelaar (04-02-2015) Presentation on 'What’s sex got to do with it?' together with Marjolein van den Brink
  2014 - Boeken
Tigchelaar, H. & van den Brink, M. (2014). M/V en verder. Sekseregistratie door de overheid en de juridische positie van transgenders. (239 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2014 - Voordrachten / lezingen
H. Tigchelaar (29-04-2014) Dynamics of Youth, Utrecht, met Rozemarijn van Spaendonck en Merel Jonker. Titel presentatie: 'Religie en cultuur in familierechtelijke jurisprudentie'.
H. Tigchelaar (25-11-2014) FJR studiemiddag 'Religie, cultuur en kinderen', Utrecht, met Merel Jonker, Titel presentatie: 'Religie, cultuur en kinderbeschermingsmaatregelen'.
H. Tigchelaar (16-05-2014) LUCAS Conference on ‘Legal Bodies (Corpus/ Persona/ Communitas): Personhood in Law, Literature and the Arts’, Universiteit Leiden, met Marjolein van den Brink. Titel paper: The Gendered Person in Law.
H. Tigchelaar (02-09-2014) UCERF expert meeting, Universiteit Utrecht, met Marjolein van den Brink. Titel paper: ‘Over de schouders van ouders. Een interne rechtsvergelijking en analyse van het Nederlandse overheidsbeleid ten aanzien van besnijdenis j/m’.
H. Tigchelaar (10-04-2014) UCERF symposium over actuele ontwikkelingen in het familierecht, Utrecht: voorzitter voor het onderdeel over de positie van het kind.
  2013 - Artikelen
van Rossum, W.M. & Tigchelaar, H. (2013). Een empirisch gefundeerde bespreking van mogelijke wijzigingen van de wrakingsprocedure. Nederlands Juristenblad, 22, (pp. 1448-1456) (9 p.).
  2013 - Voordrachten / lezingen
H. Tigchelaar (28-11-2013) Assertive religion: legal aspects
H. Tigchelaar (01-10-2013) Expert
H. Tigchelaar (26-03-2013) Wraking bottom-up
H. Tigchelaar (09-12-2013) Wraking bottom-up
H. Tigchelaar (18-01-2013) Wraking bottom-up
H. Tigchelaar (14-03-2013) Wraking bottom-up
  2012 - Artikelen
van den Brink, M. & Tigchelaar, H. (2012). Shaping genitals, shaping perceptions: A frame analysis of male and female circumcision. Netherlands Quarterly of Human Rights, 30 (4), (pp. 417-445) (29 p.).
  2012 - Boeken
van Rossum, W.M., Tigchelaar, H. & Ippel, P.C. (2012). Wraking bottom-up. Een empirisch onderzoek. Research Memoranda 2012-6. Den Haag: SDU.
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
Tigchelaar, H. (2012). Een intimiderend wetsvoorstel. Het 'boerkaverbod' beoordeeld. In C.J. Forder (Eds.), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2011 (pp. 377-394) (18 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
  2011 - Voordrachten / lezingen
H. Tigchelaar (16-08-2011) Presentatie "Legal Research"
H. Tigchelaar (28-01-2011) Presentatie (met I. Curry Sumner) over "Onderzoek in onderwijs: (hoe) leren studenten van ons?"
H. Tigchelaar (14-11-2011) Presentatie (met M. van den Brink) paper "Inconsistent cutting, A frame analysis of male and female circumcision
  2010 - Artikelen
Tigchelaar, H. (2010). boekbespreking van Vrouw & recht, De beweging, de mensen, de issues. Tijdschrift voor Genderstudies, 2010 (4), (pp. 77-80) (4 p.).
Loenen, M.L.P., van Rossum, W.M. & Tigchelaar, H. (2010). Introduction: Human rights law as a site of struggle over multicultural conflicts. Comparative and multidisciplinary perspectives. Utrecht Law Review, 6 (2), (pp. 1-16) (16 p.).
van den Brink, M., Loenen, M.L.P. & Tigchelaar, H. (2010). Sex segregation and equality in a multicultural society: inferiority as a standard for legal acceptability. Utrecht Law Review, 6 (2), (pp. 115-144) (30 p.).
  2010 - Boeken
Koenraadt, F.A.M.M., Langbroek, Ph.M., Tigchelaar, H. & van der Velde, M.E.G. (2010). Het verlof van de ter beschikking gestelde, Het Adviescollege Verloftoetsing TBS in de route van aanvraag tot beslissing. (128 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Janse, R. & Tigchelaar, H. (2010). Het vrouwenrechtencomité: niet bekend en niet geacht. In N. Doornbos, N. Huls & W. van Rossum (Eds.), Rechtspraak van buiten (pp. 309-317) (9 p.). Deventer: Kluwer.
  2009 - Artikelen
Tigchelaar, H. (2009). Rechterlijke samenwerking in de werkgroep Alimentatienormen. Recht der werkelijkheid, 1 (2009), (pp. 97-102) (5 p.).
  2009 - Boekbesprekingen
van den Brink, M. & Tigchelaar, H. (2009). Bookreview Universal human rights in a world of difference. Netherlands Quarterly of Human Rights, 27, (pp. 649-655) (7 p.).
  2008 - Artikelen
de Vries, U.M.R.T., Tigchelaar, H. & van der Linden-Smith, T. (2008). Describing Identity Fraud: Towards a Common Definition. SCRIPTed - A Journal of Law, Technology & Society, 5 (3), (pp. 482-500) (18 p.).
de Vries, U.M.R.T., van der Linden-Smith, T. & Tigchelaar, H. (2008). Identiteitsfraude en privacy. Privacy & informatie, 4 (11), (pp. 171-178) (7 p.).
  2007 - Boekdelen / hoofdstukken
Tigchelaar, H. (2007). In naam van de democratie! Ontbinding van een religieuze politieke partij: dwingend en overtuigend?. In R. Janse, S. Taekema & T. Hol (Eds.), Rechtsfilofische annotaties (pp. 80-84) (5 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  2006 - Artikelen
Tigchelaar, H. (2006). Respect! Handenschudden II. NJCM-Bulletin, 31 (6), (pp. 833-843) (11 p.).
  2004 - Artikelen
Tigchelaar, H. (2004). Geloofsnormen en gelijkwaardigheid in groetgedrag. NJCM-Bulletin, 8 (29), (pp. 1101-1113) (13 p.).
  2002 - Artikelen
Tigchelaar, H. (2002). De politieke partij, de trouwambtenaar en de imam, Over vrijheid van godsdienst en gelijkheid van seculiere groepen. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 4, (pp. 71-75) (5 p.).
  2001 - Artikelen
Tigchelaar, H. (2001). Het kledingprobleem van Vrouwe Justitia, Kan een hoofddoek op een toga?. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, (pp. 138-141) (4 p.).
Tigchelaar, H. (2001). Wat mag met het lichaam voor geld, Rechtvaardigingen voor beperkingen van het eigen lichaamsgebruik. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 6, (pp. 170-177) (8 p.).
  2000 - Artikelen
Tigchelaar, H. & Veldman, A.G. (2000). Het onvermogen van de vrouw. Over vrouwen, geld en recht. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 6, (pp. 175-176) (2 p.).
Tigchelaar, H. (2000). Lezen over wederkerigheid, lezen over leven. Bespreking van dissertatie van D.W.J.M. Pessers, Liefde, solidariteit en recht. Een interdisciplinair onderzoek naar het wederkerigheidsbeginsel. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 5, (pp. 170-172) (3 p.).
Tigchelaar, H. (2000). Uw norm is de onze niet! Over gelijkheid, cultuur en gender. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 2, (pp. 27-29) (3 p.).
  1999 - Annotaties
Tigchelaar, H. (10-08-1999). Note by: rechtbank Assen, 1999-08-10.
  0 - Voordrachten / lezingen
H. Tigchelaar () in het kader van het HiiL project "De staat van de rechtsstaat in Oeganda", 12-17 January 2011.
H. Tigchelaar () Organisatie en voorzitterschap van workshops over rechtspraak en training van rechters voor Oegandese rechterlijke ambtenaren, Nederlandse wetenschappelijke medewerkers en medewerkers van CILC, 9 en 24 mei 2011.
H. Tigchelaar () presentaties, organisatie en voorzitterschap van workshops in het kader van het Nuffic/CILC project "Strengthening Capacity of the Judicial Studies Institute " over o.m. "Practical skills for judicial officers", "Strong and weak points of judicial training", 10-11 January 15-19 August, 7-11 December 2011.
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-11-18 18:30:18

Afgesloten projecten

Project:
Religieuze en culturele invloeden op de identiteitsontwikkeling van kinderen ingeval van overheidsinterventies 01-02-2014 tot 31-08-2015
Algemene projectbeschrijving
The media have recently reported on several cases involving minority families in which youth care agencies intervened because the emotional and physical development of childresn was at stake. The dominant secular societal and legal norms concerning the development of children into balanced individuals appear to clash with religious and cultural norms. Preliminary research has confirmed that childcare workers and judges lack an evaluative framework through which to determine how the interests of society and parents should be weighed against interests relating to the future identity of the child. This multidisciplinary research project investigates the way(s) and extent to which state agencies should take account of religious and cultural influences upon the development of children's identities when taking child protection measures. The aims are twofold. Firstly, to establish building blocks for a framework that enables professionals in the field to identify and understand the multiple components that constitute the complex cases involving minorities in which child protection measures are considered. Secondly, to provide a solid foundation for future research into the legitimacy of state interventions in cases concerning child protection in today's pluralistic European societies. 

 
Rol: Uitvoerder Financiering
1e geldstroom: Youth and Identity, Utrecht University
Projectleden

Wrakingsprocedures: beleving betrokkenen en opvatting breed publiek. Empirisch onderzoek ten behoeve van de Raad voor de Rechtspraak, februari-juli 2012

Gegenereerd op 2017-11-18 18:30:18

- Algemene rechtsleer
- Grondslagen van het recht (periode 1,2)
- Methodologie van de rechtswetenschap
- Philosophy of Human Rights
- Rechtsfilosofie
- Rechtssociologie

Gegenereerd op 2017-11-18 18:30:18
Nevenfuncties

Consultant for Center for International Legal Cooperation

Gegenereerd op 2017-11-18 18:30:18
Volledige naam
Dr. H. Tigchelaar Contactgegevens
Achter Sint Pieter

Achter Sint Pieter 200
3512 HT  UTRECHT

Telefoonnummer afdeling 030 253 8050
Fax 030 253 7067
Postadres
Achter Sint Pieter 200
3512 HT    UTRECHT
Gegenereerd op 2017-11-18 18:30:18
Laatst bijgewerkt op 18-09-2017