Samenwerking en samenleving

De universiteit heeft een belangrijke rol bij het analyseren en oplossen van maatschappelijk relevante vraagstukken. Het genereren, delen en valoriseren van kennis en het opleiden van nieuwe generaties zijn kerntaken. Voor het uitvoeren van deze taken – en meer in het algemeen om bij te kunnen dragen aan maatschappelijke innovatie – is samenwerking met andere maatschappelijke organisaties cruciaal.

Partners

De samenwerking met onze externe partners richt zich op kennisdeling in de breedste zin van het woord. Organisaties zijn daarnaast geïnteresseerd in vroegtijdig signaleren, kennismaken en aantrekken van jong juridisch talent.

Samenwerkingsverbanden

Het departement Rechtsgeleerdheid Utrecht heeft samenwerkingsverbanden met belangrijke organisaties in en buiten de juridische wereld ontwikkeld.

Onderzoeksscholen

Daarnaast participeert Rechtsgeleerdheid in diverse onderzoeksscholen, waaronder Netherlands Network of Human Rights Research.