Nieuws

Nieuws

Juridisch Spreekuur Gedetineerden met Anne-Wil-Dijkstra (jurylid)
10 januari 2019
Jury beloont studenten en medewerkers van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, die via hun studie en werk impact hebben op de maatschappij.
Gender
8 januari 2019
Deze speciale editie gaat over de effecten van genderregistratie en de mogelijkheden om dit gebruik te schrappen. Deadline voor indienen: 4 februari 2019.
Penitentiaire Inrichting Nieuwegein
19 december 2018
Rechtenstudenten van de Universiteit Utrecht bezoeken elke week gevangenen in Nieuwegein en Nieuwersluis, om hen te helpen met juridische vragen.
Vuurwerk boven Nederland tijdens de jaarwisseling
19 december 2018
Onderzoekers van de Universiteit Utrecht over de stand van zaken rond vuurwerk tijdens Oud & Nieuw.
Presentatie sectorbeelden VSNU OCW
18 december 2018
Bert Meijer (TU/e) en Mark Bovens (UU) presenteren voorstellen voor prioritering in onderzoek aan het ministerie van OCW.
waterkraan met druppel
11 december 2018
Het onderzoek van Dr. Daphina Misiedjan, actief op het gebied van mensenrechten aan de Universiteit Utrecht, vormt een belangrijk onderdeel van dit project.
Incluusion student screenshot
10 december 2018
Vluchtelingenstudenten aan het woord over studeren in Nederland, via het Incluusion programma van de Universiteit Utrecht.
NILOS Moot Court Competition
10 december 2018
Een verzonnen vis en twee imaginaire landen die het oneens zijn, behoren tot de elementen van de NILOS Moot Court Competition aan de Universiteit Utrecht.
6 december 2018
Oa Maarten Kleinhans, Appy Sluijs en Marleen van Rijswick van de Universiteit Utrecht betogen dat Nederland zich rigoureus moet aanpassen op zeespiegelstijging.
Madeleine de Cock Buning, professor aan de Universiteit Utrecht
4 december 2018
Hoogleraren van de Universiteit Utrecht gingen in Eindhoven met elkaar in gesprek over de vraag of robots rechten hebben en hoe mensen zich daartoe verhouden.
Plastic Walvis met pleintje en toerist die fotografeert
26 november 2018
Op initiatief van de Faculteit REBO komt er een ruim 11 meter hoge plastic walvis in de Catharijnesingel te liggen.
Janneke Gerards beste promotor van Nederland
26 november 2018
Een jury van het Promovendi Netwerk Nederland koos Gerards vanwege de zeer effectieve en betrokken wijze waarop ze haar promovendi begeleidt.
Janskerkhof in de sneeuw
26 november 2018
De vrije wil, bestudeerd en besproken vanuit het recht, de filosofie, sociologie, psychologie in een Winter School van de universiteiten Leiden en Utrecht.
Londen in de schemering, drukke staat, Big Ben, bussen
15 november 2018
Ton van den Brink, universitair hoofddocent Europees Recht aan de Universiteit Utrecht, geeft commentaar op de Brexit deal.
© iStockphoto.com/ER09
15 november 2018
Het Montaigne Centrum onderzoekt de komende maanden de vrederechter in Frankrijk en België en de inpasbaarheid daarvan in het Nederlandse rechtsbestel.

Pagina's

RSS