Nieuws

Nieuws

Londen in de schemering, drukke staat, Big Ben, bussen
15 november 2018
Ton van den Brink, universitair hoofddocent Europees Recht aan de Universiteit Utrecht, geeft commentaar op de Brexit deal.
© iStockphoto.com/ER09
15 november 2018
Het Montaigne Centrum onderzoekt de komende maanden de vrederechter in Frankrijk en België en de inpasbaarheid daarvan in het Nederlandse rechtsbestel.
8 november 2018
Ze kreeg de prijs voor haar masterscriptie over Mensenrechten en klimaatverandering.
windmolen.jpg
7 november 2018
Omdat maatschappelijke acceptatie essentieel is om de energietransitie succesvol te maken, verdient publieke participatie meer aandacht, zegt Sanne Akerboom.
Lydia Dalhuisen
6 november 2018
Dalhuisens proefschrift Firesetting and firesetters in the Netherlands. Individualization, identification and treatment wordt bekroond met een wetenschapsprijs.
© iStockphoto.com/DMPalino
5 november 2018
Onderzoekers van onder meer de Universiteit Utrecht berekenden voor het ministerie van Justitie hoeveel geld er jaarlijks in Nederland witgewassen wordt.
Willem Janssen
31 oktober 2018
Welke taken horen bij de markt en welke bij de overheid? Een onderzoek naar inbestedingen moet meer inzicht geven, maar de uitkomst verdient een kritische blik.
This course was developed by Antoine Buyse, Janneke Gerards and Paulien de Morree of Utrecht Law School
23 oktober 2018
Deze MOOC (Massive Online Open Course) is gratis en bedoeld voor iedereen die interesse heeft in mensenrechten en het idee van een open samenleving.
Willem Janssen
22 oktober 2018
Bestuurlijke samenwerking staat hoog op de politieke agenda. Net als ieder huwelijk is samenwerken echter geen gegeven en vraagt om bewuste keuzes.
Maureen Scrhijen wint twee prijzen met haar scriptie
11 oktober 2018
Zowel de Autoriteit Consument en Markt als het Congres Ontwikkelingen Mededingingsrecht 2018 beloonden Schrijens scriptie over de prijzen van medicijnen.
Rights for the River workshop
8 oktober 2018
De recente ontwikkelingen om rechten toe te kennen aan rivieren, was het thema van een workshop, gehouden door drie onderzoekers van de Universiteit Utrecht.
Linda Senden, hoogleraar Europees Recht.
5 oktober 2018
Californië verplicht beursgenoteerde bedrijven om een vrouw te benoemen in het bestuur. Drie vragen aan Linda Senden, expert Europese seksegelijkheid.
Robert Helder
4 oktober 2018
Docent privaat- en notarieel recht Robert Helder (Universiteit Utrecht) is beëdigd bij de politie Oost-Nederland als vrijwilliger bij de financiële recherche.
Willem Janssen
4 oktober 2018
Samenwerking tussen lokale en regionale overheden is van essentieel belang, maar hoe geven we het zo optimaal mogelijk (juridisch) vorm?
Elisabetta Manunza
4 oktober 2018
Elisabetta Manunza, hoogleraar aanbestedingsrecht, pleit ervoor om overheidsinkoop zo snel mogelijk in te zetten voor duurzame transities in de maatschappij.

Pagina's

RSS