Over het departement

Actueel

Actuele informatie over het departement vindt u onder Nieuws en Agenda.

Bekijk recente prijzen of nominaties die medewerkers of studenten van Rechtsgeleerdheid hebben gehad.

Contact

Wilt u contact opnemen met het departement Rechtsgeleerdheid? Bekijk de contactgegevens of het overzicht met medewerkers.

Organisatie

Het departement Rechtsgeleerdheid is langs inhoudelijke lijnen georganiseerd in een aantal afdelingen. Elke afdeling bestrijkt een specifiek onderdeel van de juridische discipline. Deze afdelingen voeren zowel onderwijs- als onderzoektaken binnen het departement uit. Daarnaast heeft Rechtsgeleerdheid diverse (onderzoeks)instituten en -centra onder haar hoede. Bekijk de onderdelen van het departement.

Verschillende diensten zorgen voor adequate ondersteuning van onderwijs en onderzoek van Rechtsgeleerdheid.

Rechtsgeleerdheid heeft tal van samenwerkingsverbanden met vooraanstaande nationale en internationale organisaties en instellingen.

Het departement Rechtsgeleerdheid is onderdeel van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie