Rebecca Zeilstra BA

Junior universitair docent
Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie

Rebecca Zeilstra is docent-promovendus en aangesloten bij het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging bij de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht. 

 

Nudging en de rechtsstaat
Nudging is het intentioneel veranderen van de omgeving door de overheid om menselijke keuzes op een voorspelbare manier te beïnvloeden, zonder gebruik te maken van dwang of significante financiële prikkels. Een voorbeeld is dat mensen psychologisch worden gestimuleerd om te stoppen met roken door afbeeldingen van zieke personen te presenteren op pakjes sigaretten. Een zorg van ethici is dat nudging een negatieve impact heeft op autonomie: het wordt moeilijker voor individuen om relatief zelfstandige en autonome keuzes te maken als nudges hun reflectieve psychologische processen beïnvloeden. Juristen hebben nog niet veel aandacht besteed aan deze discussie. Dit is opmerkelijk, omdat autonomie wordt erkend als kernwaarde binnen hedendaagse rechtsstaatelijke theorieën. Daarom onderzoekt dit PhD-project hoe de impact van nudging op de rechtsstaat moet worden geëvalueerd wanneer we in acht nemen dat autonomie een rechtsstatelijke kernwaarde is.

 

Het project wordt begeleid door prof. Janneke Gerards, en mr. dr. Lukas van den Berge.