Bacheloropleiding

In Utrecht leiden we studenten op tot juristen die oog hebben voor de maatschappij en meewerken aan het recht van morgen. De bachelor Rechtsgeleerdheid duurt drie jaar. Het eerste jaar is een inleiding op alle rechtsgebieden: privaatrecht, staats- en bestuursrecht, strafrecht, internationaal recht en Europees recht. In het tweede en derde jaar verdiept een student zich in specifieke rechtsgebieden en kiest een traject dat de basis legt voor een masterprogramma.

Extra uitdaging: Utrecht Law College

Uniek in Utrecht is het Utrecht Law College (ULC). Dit is een honoursprogramma voor studenten die zich kleinschaliger en intensiever willen voorbereiden op de juridische praktijk van morgen.

Video: Bachelor Rechtsgeleerdheid of Utrecht Law College studeren