Onderzoek Willem Pompe Instituut

Onderzoeksprogramma’s

De afdeling strafrecht verricht onderzoek binnen de volgende onderzoeksprogramma’s:

  • Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging 
  • Utrecht Centre for Shared Regulation and Enforcement in Europe (RENFORCE)
  • Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL)
  • Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF)

Publicaties

Publicaties van medewerkers van de afdeling strafrecht binnen de verschillende onderzoekszwaartepunten:

Over ons onderzoek

Het onderzoek van het Willem Pompe Instituut is fundamenteel en grensoverschrijdend. Centraal staat de betekenis van fundamentele waarden van de strafrechtspleging in veranderende en verhardende maatschappelijke verhoudingen in de tegenwoordige risicosamenleving. Ons onderzoek is ook vakgebiedoverschrijdend door de multidisciplinaire aanpak. Onze onderzoekers kijken ook vaak naar andere rechtsgebieden (interne rechtsvergelijking).

Het onderzoek is internationaal georiënteerd. Met de bestudering van het Europees strafrecht, het internationaal strafrecht en de mensenrechten en het effect daarvan in de nationale strafrechtspleging worden internationale invloeden op en tendensen in de strafrechtspleging geanalyseerd. Externe rechtsvergelijking vindt ook plaats door te vergelijken met stelsels van andere landen.

Samenwerking

Onderzoekers van het Willem Pompe Instituut werken samen met onderzoekers binnen en buiten de Universiteit Utrecht. Zo participeren onderzoekers in het universitaire focusgebied Cultures, Citizenship and Human Rights en het strategische thema Institutions for Open Societies. Buiten de universiteit werken wij samen met het erkende Netherlands Network of Human Rights Research.