Utrecht Law Review

Het Utrecht Law Review (ULR) is een 'open-acces-peer-reviewed' tijdschrift dat gericht is op een internationaal wetenschappelijk platform voor grensoverschrijdende juridische onderzoek bieden. ULR is verbonden aan het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht.

Bekijk de website van Utrecht Law Review (Engelstalig).