Prof. mr. Remco Nehmelman

Prof. mr. Remco Nehmelman

Hoogleraar
Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie
r.nehmelman@uu.nl

Remco Nehmelman is hoogleraar publiek organisatierecht aan de Universiteit Utrecht. Sinds oktober heeft hij als hoofdfunctie Griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Vanaf die periode is hij onbezoldigd verbonden als hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Eerder was hij universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht. Daarvoor was hij universitair (hoofd) docent staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tevens was hij werkzaam als ambtenaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij publiceerde over diverse onderwerpen, zoals politiek staatsrecht (in het bijzonder de positie (en financiering) van politieke partijen en parlementariërs), decentralisatie (Provincie-, Gemeente- en Waterschapsrecht) en grondrechten. Hij promoveerde in 2002 op een rechtsvergelijkende studie naar het algemeen persoonlijkheidsrecht in Duitsland en Nederland.

Leeropdracht
Publiek organisatierecht (Staatsrecht)
Oratiedatum
20-03-2015