Prof. mr. Remco Nehmelman
R.Nehmelman@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-23 10:36:33


Leeropdracht
Publiek organisatierecht (Staatsrecht)
Benoemingsdatum 01-01-2014
Oratiedatum 20-03-2015
Profiel

Remco Nehmelman is hoogleraar publiek organisatierecht aan de Universiteit Utrecht. Eerder was hij universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht. Daarvoor was hij universitair (hoofd) docent staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij publiceerde over diverse onderwerpen, zoals politiek staatsrecht ( in het bijzonder de positie (en financiering) van politieke partijen en parlementariërs), decentralisatie (Provincie-, Gemeente- en Waterschapsrecht) en nationale en internationale vraagstukken waarbij een daadwerkelijke of potentiële botsing ontstaat tussen democratische uitgangspunten en de beginselen van de rechtsstaat. Hij promoveerde in 2002 op een rechtsvergelijkende studie naar het algemeen persoonlijkheidsrecht in Duitsland en Nederland.

Gegenereerd op 2018-09-23 10:36:33
Curriculum vitae

Loopbaan

 • 2014-heden: Hoogleraar Publiek organisatierecht, i.h.b. waterbeheer, Universiteit Utrecht
 • 2008-2014: Universitair hoofddocent Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Utrecht
 • 2004-2008: Universitair (hoofd)docent Staats- en Bestuursrecht, Vrije Universiteit Amsterdam
 • 2002-2004: Senior beleidsmedewerker, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Afdeling Bestuur en Wetgeving en parttime project nieuw Kiesstelsel
 • 2002: Universitair docent Bestuursrecht, Universiteit van Amsterdam
 • 1997-2001: Assistent in Opleiding, afdeling Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Utrecht
Gegenereerd op 2018-09-23 10:36:33
Alle publicaties
  2018 - Artikelen
Groothuijse, F.A.G., Landman, K.M. & Nehmelman, R. (2018). Constitutionele aardverschuivingen in het omgevingsrecht?. Nederlands Juristenblad, 93 (13), (pp. 848-855).
  2018 - Boeken
Vetzo, M., Gerards, J.H. & Nehmelman, R. (2018). Algoritmes en grondrechten. (244 p.). Den Haag: Boom Juridisch.
  2017 - Artikelen
Nehmelman, R., Greef de, Rob & Jak, Niels (2017). Kroniek Bestuurlijke organisatie. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2017 (11) (9 p.).
Nehmelman, R., Greef de, Rob & Jak, N. (2017). Kroniek Bestuurlijke organisatie. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2017 (30) (10 p.).
Nehmelman, R. (2017). Nog enkele lastige vragen bij de drie decentralisaties. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 2017 (11), (pp. 376-380) (5 p.).
Nehmelman, R. & Leyenaar, Monique (2017). Wet moet ruimte geven aan democratische vernieuwing. Binnenlands Bestuur, 2017 (12).
  2017 - Boeken
Nehmelman, R. & Cammelbeeck, Tom (2017). Gemeentewet Provinciewet - inclusief Wet gemeenschappelijke regelingen. Kluwer.
de Jong, M.A.D.W., van der Woude, W., Zorg, W.S., Broeksteeg, J.W.L., Nehmelman, R., Tappeiner, I.U. & Kummeling, H.R.B.M. (2017). Orde in de openbare orde - Een onderzoek naar verbetering van toepasbaarheid en inzichtelijkheid van het openbare-orderecht. (437 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
  2017 - Rapporten
Nehmelman, R. (2017). Democratie is méér dan politiek alleen. (56 p.). Raad voor het openbaar bestuur.
Stam, F.C., Bosma, N.S., Gerards, J.H., Geuijen, C.H.M., Meijer, A.J., Nehmelman, R., Raven, R.P.J.M. & Robeyns, I.A.M. (2017). Regionale sturing: inspelen op maatschappelijke uitdagingen. (26 p.). Utrecht University.
  2017 - Workshop, seminar, course
Nehmelman, R. (02-02-2017) Participant lezing Prof.dr. Bert van der Zwaan (02-02-2017) Toekomst van de Universiteit , lezing prof.dr Bert van der Zwaan
  2017 - Invited talk
Nehmelman, R. (03-04-2017) Invited speaker Dijkgraven leermiddag Leermiddag dijkgraven
Nehmelman, R. (11-01-2017) Invited speaker Regio Zwolle Rechtsstatelijke vereisten aan regionalisering
Nehmelman, R. (07-04-2017) Invited speaker Referaat art. 1 Lezing
Nehmelman, R. (28-09-2017) Invited speaker Interprovinciaal Overleg Toekomst van de provincie
  2017 - Membership of committee
Nehmelman, R. (01-01-2017 01-06-2017) Chair Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (External organisation) Lid wetenschappelijke denktank Maak Verschil
Nehmelman, R. (01-10-2017) Chair Staatscommissie Parlementair Stelsel (External organisation) Lid externe denktank Staatscommissie Parlementair Stelsel
  2016 - Artikelen
Nehmelman, R., Jak, N. & de Greef , R.J.M.H. (2016). Kroniek bestuurlijke organisatie. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (8), (pp. 291-306) (15 p.).
Nehmelman, R., Jak, N. & de Greef , R.J.M.H. (2016). Kroniek bestuurlijke organisatie. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, (pp. 41-50).
Nehmelman, R. (2016). Spijkers op laag water? Financiële aspecten van het Nederlandse waterbeheer. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, (pp. 16-23).
  2016 - Boekdelen / hoofdstukken
Nehmelman, R. & Vetzo, M. (2016). De verklaring van grondwettelijke onverenigbaarheid - Britse inspiratie voor het vastgelopen Nederlandse debat inzake constitutionele toetsing. In Rolf Ortlep, Frank Groothuijse, Jeroen Kiewiet & Remco Nehmelman (Eds.), De rechter onder vuur (pp. 319-344) (25 p.). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
  2016 - Boekredactie
Groothuijse, F.A.G., Ortlep, R., Kiewiet, J. & Nehmelman, R. (2016). De rechter onder vuur. (356 p.). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
  2016 - Rapporten
Nehmelman, R. (2016). 15,9 - De verbindende rol van het raadslid in een vitale democratie. (52 p.). Raad voor het openbaar bestuur.
Nehmelman, R. (2016). Begin bij het begin - Advies over de rol, positie en aanstellingswijze van burgemeesters. (28 p.). Raad voor het openbaar bestuur.
Nehmelman, R. (2016). Het puberbrein van de overheid - Informatiebeheer in ketensamenwerking. (74 p.). Raad voor het openbaar bestuur.
  2015 - Artikelen
Nehmelman, R. & Vetzo, M. (2015). Chronincles/Chroniques Constitutional Law/Droit constitutionnel The Netherlands/Pays Bas. European Review of Public Law, (pp. 897-909) (11 p.).
Nehmelman, R. (2015). De Staat achter de dijken - Een blauwdruk voor de Nederlandse polder . De gemeentestem, (pp. 269-278).
Nehmelman, R. (2015). Gemeentewet Actueel. Gemeentewet actueel (2015.11), (pp. 6-12).
Nehmelman, R. (2015). Gemeentewet Actueel - Literatuur. Gemeentewet actueel (2015.10), (pp. 5-12).
Nehmelman, R. (2015). Gemeentewet Actueel - Literatuur. Gemeentewet actueel (2015.9), (pp. 4-12).
Nehmelman, R. (2015). Gemeentewet Actueel - Literatuur. Gemeentewet actueel (2015.8), (pp. 5-12).
Nehmelman, R. (2015). Gemeentewet Actueel - Literatuur. Gemeentewet actueel (2015.7), (pp. 6-12).
Nehmelman, R. (2015). Gemeentewet Actueel - Literatuur. Gemeentewet actueel (2015.6), (pp. 6-10).
Nehmelman, R. (2015). Gemeentewet Actueel. Gemeentewet actueel (2015.5), (pp. 4-9).
Nehmelman, R. (2015). Gemeentewet Actueel. Gemeentewet actueel, (pp. 4-11).
Nehmelman, R. (2015). Gemeentewet Actueel. Gemeentewet actueel (2015.2), (pp. 4-11).
Nehmelman, R. (2015). Gemeentewet Actueel Literatuur. Gemeentewet actueel (2015.1).
Nehmelman, R. (2015). Gemeentwet Actueel. Gemeentewet actueel (2015.4), (pp. 4-10).
Nehmelman, R. (2015). Institutional and governance aspects of water management: subsidiarity and decentralisation - the Dutch approach . Water Law, 24 (3/4), (pp. 134-140).
Nehmelman, R., de Greef , R.J.M.H. & Jak, N. (2015). Kroniek Bestuurlijk organisatierecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, (pp. 239-250).
Nehmelman, R., de Greef , R.J.M.H. & Jak, N. (2015). Kroniek Bestuurlijke organisatie. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 28 (2), (pp. 75-86).
Nehmelman, R. & Modderman, C.B. (2015). Paralelle rijkswetsvoorstellen, een oproep. Nederlands Juristenblad, 90 (39), (pp. 1952-1953).
  2015 - Boeken
Nehmelman, R. (2015). De Staat achter de dijken - oratie. (41 p.). Universiteit Utrecht.
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Nehmelman, R. (2015). Artikel 150-154n juncto 156-158 Gemeentewet, Artikel 153-156 Provinciewet. In T.D. Cammelbeeck & H.R.B.M. Kummeling (Eds.), Gemeentewet Provinciewet  - Tekst & Commentaar (pp. 189-212; 219-224; 600-601; 610-614). Wolters Kluwer.
Nehmelman, R. & Vetzo, M. (2015). Collegiale ministeriële verantwoordelijkheid niet strijdig met Grondwet. Sturen én verbinden - Naar een toekomstbestendige Rijksoverheid (pp. 71-79).
Nehmelman, R. & Vetzo, M. (2015). Extension of Parliamentary Immunity. In Afshin Ellian & Gelijn Molier (Eds.), Freedom of speech under attack (pp. 77-98). Den Haag: Eleven international publishing.
Nehmelman, R. (2015). Lessons from the Past - Party Regulation in the Netherlands . In Ingrid van Biezen & Hans-Martien ten Napel (Eds.), Regulating Political Parties (pp. 71-92). Leiden University press.
Nehmelman, R. (2015). Over taken en bevoegdheden van het waterschap. Boegbeeld - Liber amicorum voor Peter Glas (pp. 80-81). WODC.
Nehmelman, R. (2015). Regels voor de partij - Het moeizame leerstuk van de regulering van politieke partijen . In Hansko Broeksteeg & Ronald Tinnevelt (Eds.), Politieke partijen als anomalie van het Nederlandse staatsrecht (pp. 31-46). Deventer: Wolters Kluwer.
  2015 - Rapporten
van der Woude, W., Hol, A.M., Marchena-Slot, A.D., Nehmelman, R., Oostindie, G.J., Reijntjes, J.M., van Rijn, A.B., Schotborgh-Van de Ven, P.C.M. & Zorg, W.S. (09-10-2015). Vijf jaar justitiële Rijkswetten - Rapportage van een wetsevaluerend onderzoek in opdracht van de Evaluatiecommissie justitiële rijkswetten. Bijlage bij: Eindverslag Evaluatiecommissie justitiële rijkswetten. (114 p.). Den Haag: WODC.
  2015 - Voordrachten / lezingen
R. Nehmelman (29-10-2015) Discussiebijeenkomst Constitutionele zaken - herziening vd Grondwet
R. Nehmelman (04-12-2015) Bijeenkomst over de vraag op welke alternatieve wijze de Nederlandse Grondwet zou kunnen worden gewijzigd
R. Nehmelman (17-04-2015) Kirchheiner workshop Klokkenluiders
R. Nehmelman (15-09-2015) Lunchbijeenkomst met ambtenaren van ministerie van BZK en V&J over mijn eerder dit jaar uitgesproken oratie 'De Staat achter de dijken'.
R. Nehmelman (15-01-2015) Overleg met Waterschap Vallei en Veluwe en ambtenaren studiegroep Openbaar Bestuur over de toekomst van het Binnenlands Bestuur
R. Nehmelman (25-11-2015) VNG Thema Bijeenkomst Flevoland Verbonden partijen
R. Nehmelman (04-12-2015) Waterbeheer in de Lage Landen IMPLEMENTATIE VAN DE KADERRICHTLIJN WATER: ALLES IN GOEDE TOESTAND?
  2015 - Membership of committee
Nehmelman, R. (01-04-2015) Chair Kiesraad (External organisation) lid Kiesraad
  2014 - Artikelen
Nehmelman, Remco, Haan, K.E., de Boer, M.E., Dekker, R, van Rossem, Jan Willem & Vetzo, M. (2014). De ‘kiss of life’ voor de Grondwet. Nederlands Juristenblad, 25, (pp. 1681-1684).
Nehmelman, Remco, de Greef, J.M.H. & Jak, N. (2014). Kroniek Bestuurlijk organisatierecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 7, (pp. 207-217).
Nehmelman, Remco & de Lange , R. (2014). Kroniek Constitutioneel Recht. Ars Aequi Kwartaalsignaal (131), (pp. 7519-7525).
Nehmelman, Remco (2014). Rubriek Literatuur Gemeentewet Actueel. Gemeentewet actueel (3), (pp. 9-12).
Nehmelman, Remco (2014). Rubriek Literatuur Gemeentewet Actueel. Gemeentewet actueel (2), (pp. 7-10).
Nehmelman, Remco (2014). Rubriek Literatuur Gemeentewet Actueel. Gemeentewet actueel (1), (pp. 6-8).
Nehmelman, Remco (2014). Rubriek Literatuur Gemeentewet Actueel. Gemeentewet actueel (9), (pp. 5-9).
Nehmelman, Remco (2014). Rubriek Literatuur Gemeentewet Actueel. Gemeentewet actueel (8), (pp. 7-9).
Nehmelman, Remco (2014). Rubriek Literatuur Gemeentewet Actueel. Gemeentewet actueel (7), (pp. 10-16).
Nehmelman, Remco (2014). Rubriek Literatuur Gemeentewet Actueel. Gemeentewet actueel (6), (pp. 6-11).
Nehmelman, Remco (2014). Rubriek Literatuur Gemeentewet Actueel. Gemeentewet actueel (5), (pp. 7-9).
Nehmelman, Remco (2014). Rubriek Literatuur Gemeentewet Actueel. Gemeentewet actueel (4), (pp. 8-10).
Nehmelman, Remco (2014). Zijn de aankomende grootschalige decentralisaties bedenkelijk vanuit het decentralisatiebeginsel?. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 5 (4), (pp. 324-333).
  2014 - Artikelen in bundels / proceedings
Nehmelman, Remco (14-05-2014). Enkele opmerkingen bij het preadvies van prof.mr. R.J.B. Schutgens, Parlementaire immuniteit, NJV 2013. Immuniteiten - Verslag van de op 14 juni 2013 te Breda gehouden algemene vergadering (3 p.). Kluwer.
  2014 - Rapporten
van der Woude, W. & Nehmelman, R. (02-10-2014). Toets specificatie berekening uitslag verkiezingen. (73 p.). Kiesraad.
Nehmelman, Remco (2014). Wat kan de overheid. (8 p.). Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties., in: Bundel Werkconferentie Risico’s en bestuur op maat, Werkconferentie over de rol en verantwoordelijkheid van de overheid bij het omgaan met risico’s en incidenten, 7 mei 2014, Conferentie in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  2014 - Voordrachten / lezingen
R. Nehmelman (18-06-2014) De taak van het waterschap en afvalwater
R. Nehmelman (10-04-2014) Enkele juridische aspecten van de OESO-rapportage over het Nederlandse waterbeheer, voorjaarscongres Koninklijk Nederlands Waternetwerk
R. Nehmelman (22-05-2014) Presentation: The secret of the Dutch approach on water management
R. Nehmelman (07-05-2014) Wat kan de overheid, Werkconferentie ‘Risico en bestuur op maat’
  2013 - Artikelen
Nehmelman, R. (2013). Chronicle / Chroniques, Constitutional Law / Droit constitutionnel 2012, The Netherlands / Pays-Bas. European Review of Public Law, (pp. 903-910) (8 p.).
Nehmelman, R. (2013). De regulering van politieke partijen in Nederland. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2013 (2), (pp. 130-150) (21 p.).
Nehmelman, R. & de Lange, R. (2013). Kroniek Constitutioneel Recht. Ars Aequi Kwartaalsignaal, 126, (pp. 7170-7173) (4 p.).
Nehmelman, R. & de Lange, R. (2013). Kroniek Constitutioneel Recht. Ars Aequi Kwartaalsignaal, 127, (pp. 7234-7237) (4 p.).
Nehmelman, R. & de Lange, R. (2013). Kroniek Constitutioneel Recht. Ars Aequi Kwartaalsignaal, 128, (pp. 7306-7310) (5 p.).
Nehmelman, R. (2013). Maandelijkse bijdragen in: Gemeentewet Actueel, Actuele informatie (literatuur en (gedeeltelijk) jurisprudentie en wetgeving) behorend bij de losbladige editie: C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (red.), De Gemeentewet en haar toepassing (Van Loenen), Kluwer: Deventer, 2013. Gemeentewet actueel, 10, (pp. 7-11) (5 p.).
Nehmelman, R. (2013). Maandelijkse bijdragen in: Gemeentewet Actueel, Actuele informatie (literatuur en (gedeeltelijk) jurisprudentie en wetgeving) behorend bij de losbladige editie: C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (red.), De Gemeentewet en haar toepassing (Van Loenen), Kluwer: Deventer, 2013. Gemeentewet actueel, 9, (pp. 5-8) (4 p.).
Nehmelman, R. (2013). Maandelijkse bijdragen in: Gemeentewet Actueel, Actuele informatie (literatuur en (gedeeltelijk) jurisprudentie en wetgeving) behorend bij de losbladige editie: C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (red.), De Gemeentewet en haar toepassing (Van Loenen), Kluwer: Deventer, 2013. Gemeentewet actueel, 3, (pp. 8-11) (4 p.).
Nehmelman, R. (2013). Maandelijkse bijdragen in: Gemeentewet Actueel, Actuele informatie (literatuur en (gedeeltelijk) jurisprudentie en wetgeving) behorend bij de losbladige editie: C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (red.), De Gemeentewet en haar toepassing (Van Loenen), Kluwer: Deventer, 2013. Gemeentewet actueel, 4, (pp. 10-15) (6 p.).
Nehmelman, R. (2013). Maandelijkse bijdragen in: Gemeentewet Actueel, Actuele informatie (literatuur en (gedeeltelijk) jurisprudentie en wetgeving) behorend bij de losbladige editie: C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (red.), De Gemeentewet en haar toepassing (Van Loenen), Kluwer: Deventer, 2013. Gemeentewet actueel, 6, (pp. 6-11) (6 p.).
Nehmelman, R. (2013). Maandelijkse bijdragen in: Gemeentewet Actueel, Actuele informatie (literatuur en (gedeeltelijk) jurisprudentie en wetgeving) behorend bij de losbladige editie: C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (red.), De Gemeentewet en haar toepassing (Van Loenen), Kluwer: Deventer, 2013. Gemeentewet actueel, 8, (pp. 12-19) (8 p.).
Nehmelman, R. (2013). Maandelijkse bijdragen in: Gemeentewet Actueel, Actuele informatie (literatuur en (gedeeltelijk) jurisprudentie en wetgeving) behorend bij de losbladige editie: C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (red.), De Gemeentewet en haar toepassing (Van Loenen), Kluwer: Deventer, 2013. Gemeentewet actueel, 2, (pp. 5-11) (7 p.).
Nehmelman, R. (2013). Maandelijkse bijdragen in: Gemeentewet Actueel, Actuele informatie (literatuur en (gedeeltelijk) jurisprudentie en wetgeving) behorend bij de losbladige editie: C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (red.), De Gemeentewet en haar toepassing (Van Loenen), Kluwer: Deventer, 2013. Gemeentewet actueel, 5, (pp. 10-15) (6 p.).
Nehmelman, R. (2013). Maandelijkse bijdragen in: Gemeentewet Actueel, Actuele informatie (literatuur en (gedeeltelijk) jurisprudentie en wetgeving) behorend bij de losbladige editie: C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (red.), De Gemeentewet en haar toepassing (Van Loenen), Kluwer: Deventer, 2013. Gemeentewet actueel, 7, (pp. 10-15) (6 p.).
Nehmelman, R. (2013). Maandelijkse bijdragen in: Gemeentewet Actueel, Actuele informatie (literatuur en (gedeeltelijk) jurisprudentie en wetgeving) behorend bij de losbladige editie: C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (red.), De Gemeentewet en haar toepassing (Van Loenen), Kluwer: Deventer, 2013. Gemeentewet actueel, 1, (pp. 7-11) (5 p.).
Nehmelman, R. (2013). Privacy on the European continent: The European Court of Human Rights, Germany and the Netherlands. International Journal Human Rights and Constitutional Studies, 1 (2), (pp. 141-152) (12 p.).
  2013 - Boeken
Nehmelman, R. & Noorlander, C.W. (2013). Horizontale werking van grondrechten, over een leerstuk in ontwikkeling. (362 p.). Deventer: Kluwer.
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
Nehmelman, R. (2013). Recht doen aan het decentralisatiebeginsel. In P.J.J. van Buuren (Eds.), Toonbeelden. Gedachten provinciaal omgevingsrecht ter herinnering aan Toon de Gier (pp. 91-102) (12 p.). Deventer: Kluwer.
  2013 - Rapporten
Nehmelman, R., van Rijswick, H.F.M.W., Buijze, A.W.G.J., Ernst, W.W.P. & Gilissen, H.K. (2013). Allocation of Roles and Responsibilities in Dutch Water Governance: Legitimacy, Accountability and Effectiveness from a Legal Perspective. Universiteit Utrecht: OECD, background research paper.
Nehmelman, R., Imkamp, F. & van Rijswick, H.F.M.W. (2013). Stand van zaken inzake mogelijkheid tot verstrekken van vergoeding aan leden van het Algemeen Bestuur van waterschappen. Universiteit Utrecht: advies in opdracht van waterschap Zuiderzeeland.
  2013 - Membership of committee
Nehmelman, R. (01-07-2013 01-06-2017) Chair Raad voor het Openbaar Bestuur (External organisation)
  2012 - Artikelen
Nehmelman, R. (27-02-2012). Follow the money. De Hofvijver : Nieuwsbrief Montesquieu-instituut
Nehmelman, R. (2012). Follow the Money, Een verkennende analyse van het wetsvoorstel financiering politieke partijen. Ars aequi, 10, (pp. 703-710) (8 p.).
Nehmelman, R. & de Lange, R. (2012). Kroniek constitutioneel recht. Ars Aequi Kwartaalsignaal, 113, (pp. 6954-6958) (5 p.).
Nehmelman, R. & de Lange, R. (2012). Kroniek constitutioneel recht. Ars Aequi Kwartaalsignaal, 122, (pp. 6877-6880) (4 p.).
Nehmelman, R. & de Lange, R. (2012). Kroniek constitutioneel recht. Ars Aequi Kwartaalsignaal, 125, (pp. 7097-7100) (4 p.).
Nehmelman, R. (05-03-2012). Openbaarbaarheid politieke gift blijft te omzeilen. SC online
Nehmelman, R. (26-01-2012). over ondersteuning van de Tweede Kamer. De Pers
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
van Mourik, B. & Nehmelman, R. (2012). Herijking van de rol van het Nederlandse parlement bij de verdragsprocedure, Op zoek naar een nieuwe constitutionele dialoog. In H.R.B.M. Kummeling (Eds.), De samengestelde Besselink, Bruggen bouwen tussen nationaal, Europees en internationaal recht (pp. 151-171) (21 p.). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
Nehmelman, R. (2012). Maandelijkse bijdrage in: Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur en behorend bij de losbladige editie. In C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (Eds.), De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 5-12) (8 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2012). Maandelijkse bijdrage in: Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur en behorend bij de losbladige editie. In C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (Eds.), De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 5-15) (11 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2012). Maandelijkse bijdrage in: Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur en behorend bij de losbladige editie. In C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (Eds.), De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 5-19) (15 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2012). Maandelijkse bijdrage in: Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur en behorend bij de losbladige editie. In C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (Eds.), De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 4-12) (9 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2012). Maandelijkse bijdrage in: Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur en behorend bij de losbladige editie. In C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (Eds.), De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 6-15) (10 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2012). Maandelijkse bijdrage in: Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur en behorend bij de losbladige editie. In C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (Eds.), De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 6-19) (14 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2012). Maandelijkse bijdrage in: Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur en behorend bij de losbladige editie. In C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (Eds.), De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 5-11) (7 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2012). Maandelijkse bijdrage in: Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur en behorend bij de losbladige editie. In C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (Eds.), De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 6-12) (7 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2012). Maandelijkse bijdrage in: Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur en behorend bij de losbladige editie. In C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (Eds.), De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 8-12) (5 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2012). Maandelijkse bijdrage in: Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur en behorend bij de losbladige editie. In C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (Eds.), De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 6-19) (14 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2012). Maandelijkse bijdrage in: Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur en behorend bij de losbladige editie. In C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (Eds.), De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 9-23) (15 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2012). Maandelijkse bijdrage in: Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur en behorend bij de losbladige editie. In C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (Eds.), De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 5-19) (15 p.). Deventer: Kluwer.
  2012 - Rapporten
Nehmelman, R., Kumurdjiev, D. & Sickinger, H. (2012). Evaluation Report on the Russian Federation Transparency of Party Funding. Strasbourg, 20-23 March 2012: GRECO at its 54th Plenary Meeting.
van Rijswick, H.F.M.W., Gerbrandy, A., Nehmelman, R., Verstappen, T. & de Vries, S. (2012). Innovatie en Duurzaamheid: valorisatie van afvalwater; De positie van waterschappen in het licht van nationaal en Europees recht, onderzoek in opdracht van de STOWA. STOWA.
van Rijswick, H.F.M.W. & Nehmelman, R. (2012). Mogelijkheden voor het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard om te participeren in HVC, een verwerker van slib en gemeentelijk afval. Hoogheemraadschap.
  2011 - Artikelen
Nehmelman, R. (2011). Chronicle of Constitutional Law/Droit constitutionnel, The Netherlands/Pays-Bas. European Review of Public Law, 23 (2), (pp. 691-699) (9 p.).
Nehmelman, R. (2011). De Europese Kaderrichtlijn Arbeid en artikel 23 Grondwet. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2011 (4), (pp. 425-430) (6 p.).
Nehmelman, R. & de Lange, R. (2011). Kroniek constitutioneel recht. Ars Aequi Kwartaalsignaal, 120, (pp. 6752-6756) (5 p.).
Nehmelman, R. & de Lange, R. (2011). Kroniek constitutioneel recht. Ars Aequi Kwartaalsignaal, 119, (pp. 6691-6694) (4 p.).
Nehmelman, R. & de Lange, R. (2011). Kroniek constitutioneel recht. Ars Aequi Kwartaalsignaal, 118, (pp. 6624-6628) (5 p.).
Nehmelman, R. (2011). Private vrijheid! Over de werking van grondrechten in het privaatrecht. Letsel & schade, 1, (pp. 18-27) (10 p.).
  2011 - Boeken
Nehmelman, R., Tappeiner, I.U., van Rijswick, H.F.M.W., Kummeling, H.R.B.M. & Steenman, S. (2011). De constitutionele inbedding van het waterschap. (85 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Nehmelman, R., Broekhuijse, I.L.A. & Kummeling, H.R.B.M. (2011). De toekomst van het Koninkrijk: een terugblik, Liber Amicorum prof.mr. Jaime Saleh bij gelegenheid van zijn afscheid van de leerstoel Constitutioneel Koninkrijksrecht aan de Universiteit Utrecht. (284 p.). Utrecht: UU/Afdeling Staats- en Bestuursrecht.
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
Nehmelman, R. (2011). Bewerking van de navolgende artikelen in de Gemeentewet: 149, 149a, 150, 151, 151a, 154, 154a-154n 9. In T. Cammelbeeck & H.R.B.M. Kummeling (Eds.), Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet (pp. 164-184) (21 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2011). Bewerking van de navolgende artikelen in de Gemeentewet: 156, 157, 158. In T. Cammelbeeck & H.R.B.M. Kummeling (Eds.), Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet (pp. 192-196) (5 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2011). Bewerking van de navolgende artikelen in de Provinciewet: 147, 150. In T. Cammelbeeck & H.R.B.M. Kummeling (Eds.), Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet (pp. 502-503) (2 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2011). Bewerking van de navolgende artikelen in de Provinciewet: 151e, 152. In T. Cammelbeeck & H.R.B.M. Kummeling (Eds.), Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet (pp. 510-512) (3 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2011). Bewerking van de navolgende artikelen in de Provinciewet: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 en 71. In T. Cammelbeeck & H.R.B.M. Kummeling (Eds.), Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet (pp. 413-418) (6 p.). Deventer: Kluwer.
Tappeiner, I.U., Nehmelman, R., van Rijswick, H.F.M.W. & Kummeling, H.R.B.M. (2011). De grondwettelijke positie van het waterschap. In R. Nehmelman, I.U. Tappeiner, H.F.M.W. van Rijswick, H.R.B.M. Kummeling & S. Steenman (Eds.), De constitutionele inbedding van het waterschap (pp. 3-39) (37 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Nehmelman, R. (2011). Hoe een enkel feit tot een nieuwe schoolstrijd leidt, Over het spanningsveld tussen de bijzondere school en de homoseksuele docent. In H. Broeksteeg & A. Terlouw (Eds.), Overheid, recht en religie (pp. 239-256) (18 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2011). Maandelijkse bijdrage Juni (afl. 6). In C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (Eds.), Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur en behorend bij de losbladige editie, De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 7-12) (6 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2011). Maandelijkse bijdrage: April (afl. 4). In C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (Eds.), Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur en behorend bij de losbladige editie, De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 7-15) (9 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2011). Maandelijkse bijdrage: Augustus (afl. 8). In C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (Eds.), Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur en behorend bij de losbladige editie, De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 7-15) (9 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2011). Maandelijkse bijdrage: Februari (afl. 2). In C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (Eds.), Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur en behorend bij de losbladige editie, De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 8-15) (8 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2011). Maandelijkse bijdrage: Januari (afl. 1). In C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (Eds.), Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur en behorend bij de losbladige editie, De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 9-15) (7 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2011). Maandelijkse bijdrage: Juli (afl. 7). In C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (Eds.), Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur en behorend bij de losbladige editie, De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 7-14) (8 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2011). Maandelijkse bijdrage: Maart (afl. 3). In C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (Eds.), Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur en behorend bij de losbladige editie, De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 8-16) (9 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2011). Maandelijkse bijdrage: Mei (afl. 5). In C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (Eds.), Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur en behorend bij de losbladige editie, De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 8-16) (9 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2011). Maandelijkse bijdrage: November (afl. 11). In C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (Eds.), Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur en behorend bij de losbladige editie, De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 47-48) (2 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2011). Maandelijkse bijdrage: Oktober (afl. 10). In C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (Eds.), Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur en behorend bij de losbladige editie, De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 7-20) (14 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2011). Maandelijkse bijdrage: September (afl. 9). In C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (Eds.), Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur en behorend bij de losbladige editie, De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 6-15) (10 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R., Tappeiner, I.U. & Steenman, S. (2011). Staatsrechtelijke en bestuurskundige gevolgen bij een mogelijke wijziging van de organisatiestructuur van de waterschappen. In R. Nehmelman, I.U. Tappeiner, H.F.M.W. van Rijswick, H.R.B.M. Kummeling & S. Steenman (Eds.), De constitutionele inbedding van het waterschap (pp. 41-85) (45 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Nehmelman, R. (2011). Uitbreiding van de parlementaire immuniteit. In A. Elian, G. Molier & T. Zwart (Eds.), Mag ik dit zeggen (pp. 243-262) (20 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Nehmelman, R. (2011). Waartoe dient de preambule van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden?. In R. Nehmelman, I.L.A. Broekhuijse & H.R.B.M. Kummeling (Eds.), De toekomst van het Koninkrijk: een terugblik, Liber Amicorum prof.mr. Jaime Saleh bij gelegenheid van zijn afscheid van de leerstoel Constitutioneel Koninkrijksrecht aan de Universiteit Utrecht (pp. 109-119) (11 p.). Utrecht: UU/Afdeling Staats- en Bestuursrecht.
  2011 - Voordrachten / lezingen
R. Nehmelman (15-06-2011) lezing: Hoe een enkel feit tot een nieuwe schoolstrijd leidt? Over het spanningsveld tussen de bijzondere school en de homoseksuele docent.
R. Nehmelman (15-09-2011) Presentatie en deelnemer
R. Nehmelman (23-05-2011) Should there be a system of ‘political’ rather than parliamentary immunity? Thoughts on the Dutch immunity system.
  2010 - Artikelen
Nehmelman, R. (2010). ., Chronicle of Constitutional Law in the Netherlands 2009, Revue européenne de droit public. European Review of Private Law, 22 (2), (pp. 461-470) (10 p.).
Nehmelman, R. (2010). De kabinetsformatie 2010. Het Koninklijke schimmenspel heeft nog geen goed alternatief. Juncto, 22 (2), (pp. 54-57) (4 p.).
Nehmelman, R. & de Lange, R. (2010). Kroniek Constitutioneel Recht, Kwartaalsignaal. Ars aequi (116), (pp. 6516-6520) (5 p.).
  2010 - Boeken
Nehmelman, R. & Besselink, L.F.M. (2010). De aangesproken staat; Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en immuniteit van de overheid, Publikaties van de Staatsrechtking, Staatsrechtconferenties 2009. (186 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Nehmelman, R., Woltjer, A.J.Th. & Zwaan, K. (2010). De verbrede leerplicht, De juridische (on)mogelijkheid van invoering van een verplichting tot het leren van de Nederlandse taal voor ouders van jonge kinderen met een risico op taalachterstand in het Nederlands. (95 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Nehmelman, R. (2010). Parlementaire immuniteit vanuit een Europese context bezien. (70 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Nehmelman, R. & Drexhage, B. (2010). De constitutionele positie van de politieke partijen in Nederland, Met een toegift op hun constitutionele positie in de Europese Unie. In D. de Prins (Eds.), Preadviezen 2010 voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in België en Nederland (pp. 45-115) (71 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Nehmelman, R. (2010). De verboden politieke meningsuiting als ambtsmisdrijf. In R. Nehmelman (Eds.), Parlementaire immuniteit vanuit een Europese context bezien (pp. 7-24) (18 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Nehmelman, R. (2010). Literatuur Gemeentewet Actueel 2010.1. Gemeentewet en haar toepassing (pp. 8-13) (6 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2010). Literatuur gemeentewet Actueel 2010.10. Gemeentewet en haar toepassing (pp. 5-12) (8 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2010). Literatuur gemeentewet actueel 2010.11. Gemeentewet en haar toepassing (pp. 4-12) (9 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2010). Literatuur Gemeentewet Actueel 2010.2. Gemeentewet en haar toepassing (pp. 8-15) (8 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2010). Literatuur Gemeentewet Actueel 2010.3. Gemeentewet en haar toepassing (pp. 8-14) (7 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2010). Literatuur Gemeentewet Actueel 2010.4. Gemeentewet en haar toepassing (pp. 8-156) (149 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2010). Literatuur Gemeentewet Actueel 2010.5. Gemeentewet en haar toepassing (pp. 6-13) (8 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2010). Literatuur Gemeentewet Actueel 2010.6. Gemeentewet en haar toepassing (pp. 5-12) (8 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2010). Literatuur Gemeentewet Actueel 2010.7. Gemeentewet en haar toepassing (pp. 8-16) (9 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2010). Literatuur Gemeentewet Actueel 2010.8. Gemeentewet en haar toepassing (pp. 9-16) (8 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2010). Literatuur gemeentewet Actueel 2010.9. gemeentewet en haar toepassing (pp. 5-12) (8 p.). deventer: Kluwer.
  2010 - Boekbesprekingen
  2010 - Rapporten
Nehmelman, R. (2010). Evaluation Report on Armenia on Transparency of party funding. Adopted by GRECO, at its 49th Plenary Meeting (Strasbourg, 29 November- 3 December 2010). Strasbourg: GRECO.
Tappeiner, I.U., van Rijswick, H.F.M.W., Nehmelman, R. & Kummeling, H.R.B.M. (2010). onderzoek in opdracht van de Unie van Waterschappen, De staatsrechtelijke positie van het waterschap 2010. utrecht: Universiteit Utrecht.
  2010 - Annotaties
Nehmelman, R. & Woltjer, A.J.T. (09-04-2010). 2010, , ().
Nehmelman, R. (09-04-2010). 2010, , (Staat der Nederlanden tegen wichmann cs (SGP-uitspraak)).
  2009 - Artikelen
Nehmelman, R. (2009). Constitutional Law in the Netherlands (2008)/Droit Constitutionnel Pays Bays (2008). European Review of Public Law, 21 (2), (pp. 881-888) (7 p.).
Nehmelman, R. (2009). Naar een nieuw Koninkrijk der Nederlanden. Justitiële Verkenningen, 5 (35), (pp. 33-47) (14 p.).
  2009 - Boeken
Kummeling, H.R.B.M., van Mourik, B. & Nehmelman, R. (2009). Enkele staatsrechtelijke reflecties op de positie van de Eerste Kamer in het kader van de Europese Unie. Den Haag: Eerste Kamer.
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
Nehmelman, R. (2009). art. 67-73 Gemeentewet, art. 150-154n Gemeentewet, art. 156-157 Gemeentewet, art. 64-72 Provinciewet, art. 152-156 Provinciewet. In T. Cammelbeek & H.R.B.M. Kummeling (Eds.), Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet (45 p.). Deventer: Kluwer.
  2009 - Rapporten
Nehmelman, R., Magri, C. & Janssen, M. (2009). Evaluation Report on Croatian on Transparency of party funding (Theme II), Third Evaluation Round, Adopted by GRECO at its 45th Plenary Meeting. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2009)1_Croatia_Two_EN.pdf: Council of Europe.
  2009 - Annotaties
Nehmelman, R. (05-01-2009). EHRC 2009, 1234/05, (Reklos et Davourlis c. Grèce).
  2008 - Artikelen
Nehmelman, R. (2008). Constitutional Law in the Netherlands (2007)/Droit Constitutionnel Pays Bays (2007). European Review of Public Law, 20 (2), (pp. 897-906) (9 p.).
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
Nehmelman, R. (2008). annotatie onder Gerechtshof ’s-Gravenhage 20 december 2007, de SGP-zaak en een ieder verbindende verdragsbepalingen. In H. Battjes & K.M. Zwaan (Eds.), Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 (pp. 497-511) (14 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Nehmelman, R. (2008). Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur, April nr. 4. De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 10-15) (5 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2008). Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur, Augustus nr. 8. In C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (Eds.), De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 8-14) (6 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2008). Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur, Februari nr. 2. In C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (Eds.), De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 6-11) (5 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2008). Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur, Januari nr. 1. In C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (Eds.), De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 6-17) (11 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2008). Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur, Juli nr. 7. In C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (Eds.), De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 10-14) (4 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2008). Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur, Juni nr. 6. In C.A.J.M. Kortman & C.J. Versteden (Eds.), De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 8-15) (7 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2008). Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur, Maart nr. 3. In C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (Eds.), De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 9-15) (6 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2008). Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur, Mei nr. 5. In C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (Eds.), De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 10-15) (5 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2008). Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur, November nr. 11. In C.J.A.M. Kortmann & C.J. Versteden (Eds.), De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 10-13) (3 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2008). Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur, Oktober nr. 10. In C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (Eds.), De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 9-13) (4 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2008). Gemeentewet Actueel, Actuele informatie literatuur, September nr. 9. In C.A.J.M. Kortmann & C.J. Versteden (Eds.), De Gemeentewet en haar toepassing (pp. 9-14) (5 p.). Deventer: Kluwer.
Nehmelman, R. (2008). Het partijverbod: over de grenzen van de democratie. In C.W. Noorlander (Eds.), Het volk regeert: Beschouwingen over de (Nederlandse) democratie in de 21e eeuw (pp. 331-352) (21 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Nehmelman, R. (2008). The Separation between Church and State: Beware of the Legislator?. In F. de Beaufort, I. Hägg & P. van Schie (Eds.), Separation of Church and State in Europe (pp. 81-91) (10 p.). Brussel: European Liberal Forum.
  2008 - Rapporten
Nehmelman, R. & Munneke, S.A.J. (2008). (Financiële) ondersteuning van belangengroeperingen?. Unie van Waterschappen.
  2008 - Annotaties
Nehmelman, R. (11-11-2008). 2009, , (Schending stemgeheim bij Waterschapsverkiezingen).
  2007 - Annotaties
Nehmelman, R. (05-12-2007). JB 2008, , ().
  2000 - Artikelen
Nehmelman, R. (2000). Colloquim EU Grondrechtenhandvest in perspectief. Nederlands Juristenblad, 30, (pp. 1491-1493) (3 p.).
Nehmelman, R. (2000). Het vullen van de krijgskas (Pleidooi voor een volwaardige wettelijke regeling van giften aan en sponsoring van politieke partijen). Nederlands Juristenblad, 5, (pp. 265-269) (5 p.).
van Houten, M.L.P., Kummeling, H.R.B.M., Nehmelman, R. & Zwart, T. (2000). Reactie op het commentaar van Kortman en Van der Nat. RegelMaat, (pp. 37-40) (4 p.).
van Houten, M.L.P., Kummeling, H.R.B.M., Nehmelman, R., Mendelts, P. & Zwart, T. (2000). Reactie op het commentaar van Kortmann en Van der Nat. RegelMaat, (pp. 37-40) (4 p.).
  2000 - Boekdelen / hoofdstukken
Nehmelman, R. (2000). Ondoorzichtige partijfinanciering (De Wet Subsidiering politieke partijen en de financiele verantwoordingsplicht van politieke partijen). In G. Voerman & A.P.M. Lucardie (Eds.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse politieke partijen 1999 (pp. 156-174) (19 p.). Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
  1999 - Artikelen
van Houten, M.L.P., Kummeling, H.R.B.M., Mendelts, P., Nehmelman, R. & Zwart, T. (1999). De staatkundige proefneming in de Grondwet. RegelMaat, 4/5, (pp. 175-181) (7 p.).
  0 - Televisie- of radio-optredens
R. Nehmelman () Debat in de Tweede Kamer over het Wetsvoorstel financiering politieke partijen
R. Nehmelman () Gedeputeerde Staten
R. Nehmelman () Ontbreken van vrouwen op kieslijst SGP
R. Nehmelman () Wachtgeldregeling kamerleden
  0 - Voordrachten / lezingen
R. Nehmelman () Deelname
R. Nehmelman () Deelnemer paneldiscussie aanbieding boek: Mag ik dit zeggen
R. Nehmelman () Paper Presentation Cambridge University
R. Nehmelman () Title of the Paper: Privacy on the European continent the European Court of Human Rights, Germany and the Netherlands
  0 - Prize (including medals and awards)
Nehmelman, R. 2010 Recipient Focus & Massa Grant: Institutions, Multi-level transparantie: uitwerking en toepassing van transparantie op verschillende overheidsniveaus. Utrecht University
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-23 10:36:34

Aandachtsgebieden onderzoek

 • Politiek staatsrecht; i.h.b. de positie en financiering van politieke partijen.
 • Grond- en mensenrechten; i.h.b. politieke fundamentele rechten zoals vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging.
 • Decentralisatie; i.h.b. de staatsrechtelijke institutionele positie van lagere overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en andere lagere overheden).
 • Vraagstukken over de botsing democratie versus rechtsstaat; i.h.b. vraagstukken over de beperking van politieke fundamentele grondrechten (van politieke actoren).

Onderzoeksbeurs (NWO)

Onderzoeksbeurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor het onderzoeksproject ‘Parlementaire immuniteit in een Europese Context’, juni 2009, in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Omstreden democratie’.

Gegenereerd op 2018-09-23 10:36:34
 •  Inleiding Staats- en Bestuursrecht
 •  Kernvak Staat- en Bestuursrecht I
 •   Trias in de gelaagde rechtsorde (Master)
 •  Water & infrastructuur
 •  Watergovernance
 •  Comparative Constitutional Law
 •  Studentenparlement (Master) 
Gegenereerd op 2018-09-23 10:36:34
Nevenfuncties

Nevenfunctie

 • Lid Kiesraad, www.kiesraad.nl (sinds 1 april 2015)
 • Lid van de Raad voor het openbaar bestuur, adviesorgaan van de Nederlandse regering en parlement over onderwerpen met betrekking tot het openbaar bestuur  www.rfv.nl (2013-2017). 
 • Advisor of the Council of Europe (Strasbourg) (tot 2011)
  Group of States against corruption (GRECO-Group), Transparency of Political Party Funding, Evaluator in: Slovakia (2007), Croatia (2009), Armenia (2010), Russia (2011).

Redactie

 • Lid van de redactie van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (Wolf Legal Publishers) (2010-2014)

Internationaal lidmaatschap

 • Member of the European Group of Public Law (EGPL)
  Division of the European Public Law Organization (EPLO)
Gegenereerd op 2018-09-23 10:36:34
Volledige naam
Prof. mr. R. Nehmelman Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
Kamer 3C.30
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 3484
Gegenereerd op 2018-09-23 10:36:35
Laatst bijgewerkt op 23-08-2018