Omgevingsrecht (The law concerning the physical environment - environmental law)

Dit onderzoeksprogramma is toegespitst op het omgevingsrecht in de brede zin van het woord. Het dekt daarmee al het recht met betrekking tot het gebruik en de bescherming van de fysieke leefomgeving, o.a. bestemmingsplannen, bouwrecht, milieurecht, natuurbescherming, waterrecht en zeerecht, vanuit de optiek van het nationale, internationale en Europese recht.

Dit functionele gebied van het recht en de algemene beginselen van het bestuursrecht, het Europese recht en het internationaal publiekrecht oefenen onderling een sterke invloed op elkaar uit, die in dit programma het onderwerp van onderzoek vormt.

Onderzoeksleiders: