Rechten van de mens (Human Rights in a world of conflict and diversity)

Mensenrechten zijn onderwerp van discussie op vele terreinen. Vanwege uiteenlopende juridische, culturele, maatschappelijke en politieke achtergronden en gebruiken in verschillende verbanden lijkt er een groot gat te bestaan tussen mensenrechten in theorie en in de praktijk. Dit ‘mensenrechtelijk tekort’ vormt het belangrijkste aandachtspunt van dit onderzoekprogramma.

Onderwerp van onderzoek zijn onder andere: de invloed op de mensenrechten van een nieuwe houding ten opzichte van vrede en veiligheid (terrorisme), door nieuwe technologieën (vrijheid van meningsuiting), medische ontwikkelingen (recht op gezondheid), globalisatie en migratie (culturele diversiteit).

Onderzoekleider: