Europa Instituut

Sinds 2013 beheert het Europa Instituut het onderzoeksprogramma Gedeelde Regulering en Handhaving in Europa (RENFORCE). Daarnaast is het penvoerderschap van het internationale onderzoeksprogramma bEUCitizen ondergebracht binnen het Europa Instituut.

Het Public Procurement Research Centre (PPRC), een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht en de Universiteit Twente, voert interdisciplinair economisch en juridisch onderzoek uit op het gebied van aanbesteding. Het Gender Equality Network behelst ten slotte onderzoeksactiviteiten naar de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Contact

Dagelijkse leidingMr. dr. Ton van den Brink (Directeur)

Adres:

Europa Instituut
Newtonlaan 201
3584 BH Utrecht

Achtergrond Europa Instituut

In 1967 nam Prof. P.J.G. Kapteyn het initiatief voor de oprichting van het Europa Instituut. Zijn doel was om onderzoek en onderwijs naar juridische en economische problemen van Europese Integratie bij elkaar te voegen. Kapteyn, Hoogleraar Recht van Internationale Organisaties, begon een samenwerking met prof. C.J. Oort, Hoogleraar Economie en Prof. P. VerLoren van Themaat, Hoogleraar Economisch Publiekrecht. Later werd ook het gebied van het Arbeidsrecht en Sociaal Beleid toegevoegd aan deze disciplines.

Het Europa Instituut ontwikkelde zich, zowel binnen Nederland als daarbuiten, snel tot een prominent centrum voor kennis en vaardigheden met betrekking tot Europees recht. In 2013 werd het Europa Instituut verder uitgebreid met de leerstoelen Economisch en Europees Strafrecht, Europees Bestuursrecht, en Media and Communication.

Daarmee bestrijken de activiteiten van het Europa Instituut alle afdelingen van het departement Rechten van de faculteit. Daarnaast wordt er samengewerkt met onderzoekers uit andere onderdelen van de universiteit, zoals het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), de Utrecht School of Economics (USE), Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen.