Legal Skills Academy

De onderwijsvisie van de Universiteit Utrecht benadrukt de grote waarde van 'vaardigheden' in het leven van kritische wereldburgers. Voor studenten die zich verder willen ontwikkelen tot maatschappelijk betrokken en veelzijdige academische professionals, zijn vaardigheden onmisbaar. Daarbij komt dat vaardigheden onlosmakelijk verbonden zijn met inhoudelijke kennis. Binnen het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht versterkt de Legal Skills Academy (LSA) het onderwijs in juridische vaardigheden. 

Het doel van de LSA is om vaardigheden in het rechtsgeleerd onderwijs in de bacheloropleiding en in de masterprogramma’s van het departement te versterken. De activiteiten van de Legal Skills Academy vallen in twee onderdelen uiteen:  

  • Opbouwen van een kennis- en expertisecentrum 
  • Bijdragen aan de hervorming in het onderwijs en de curricula van de bacheloropleiding en de masterprogramma’s op basis van drie focusvaardigheden: schrijven, presenteren en samenwerken.  

Onze visie

Ter voorbereiding op hun maatschappelijke en professionele rol als academisch opgeleide jurist zijn studenten gebaat bij onderwijs dat als integraal onderdeel daarvan hun juridische vaardigheden ontwikkelt en versterkt. Hiertoe is het nodig dat er een kennis- en expertisecentrum is om studenten en docenten in dit onderwijs te ondersteunen en te inspireren.  

Onze missie

Als kennis- en expertisecentrum voor juridische vaardigheden ondersteunt en inspireert de LSA studenten en docenten. Daartoe maakt de LSA bronnen en materialen over juridische vaardigheden beschikbaar voor studenten en docenten en draagt de LSA met verschillende activiteiten bij aan de hervorming in het onderwijs zodat er een herkenbaar, samenhangend en actueel aanbod van juridische vaardigheden in het bachelor- en masteronderwijs is. 

Onze focus

Als onderdeel van het departement Rechtsgeleerdheid is de LSA gericht op de juridische vaardigheden die studenten helpen in hun academische vorming, maar ook in hun professionele leven. Het brede palet aan deze vaardigheden varieert van onderhandelen tot kritisch denken.  Om haar activiteiten toe te spitsen richt de LSA zich voor nu op drie focusvaardigheden die van belang zijn voor juristen: schrijven, spreken (in het openbaar) en samenwerken. Deze drie vaardigheden kunnen elkaar over en weer versterken en zijn daarnaast nauw verbonden met andere vaardigheden als kritisch denken, argumenteren en communiceren.

Schrijven 

In de academische vorming van de jurist is (leren) schrijven belangrijk. Een wezenlijk onderdeel van de rechtswetenschap is het systematiseren, analyseren en interpreteren van rechtsbronnen en literatuur en het schriftelijk ontsluiten van dit werk. De rechtenstudent leert rechtsbronnen en literatuur schriftelijk te bespreken en argumenten en conclusies te verwoorden. In het professionele leven van juristen speelt schrijven een grote rol. Nauwkeurig en helder shriftelijk formuleren is essentieel om uit te leggen, te adviseren en te overtuigen.

We helpen studenten bijvoorbeeld bij het opzetten van hun scriptie. Zo bieden we houvast in in een fase die door studenten nu nog vaak als lastig wordt ervaren.

Patty Emaus
Patty Emmaus
Docent bij o.a. Legal Skills Academy

Spreken in het openbaar

Een jurist kan (meestal) niet volstaan met schriftelijke communicatie en moet zich ook bekwamen in mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Rechtenstudenten scherpen dan ook in verschillende vormen hun mondelinge vaardigheden aan. Zij leren hun onderzoek te presenteren, hun gedachten in discussies te verwoorden, en in simulaties zoals 'moot courts' te pleiten. In veel van de beroepen die onze studenten gaan uitoefenen, zijn mondelinge vaardigheden essentieel. Tot de verbeelding spreekt uiteraard het pleiten in een rechtszaal, maar daarnaast moeten juristen bijvoorbeeld cliënten adviseren, beleidsnota’s presenteren of met partijen onderhandelen.

Samenwerken 

Een jurist werkt vaak – in ieder geval deels – in teamverband, zodat samenwerking een essentieel onderdeel van het werk is. Dat betekent dat een jurist met anderen moet kunnen reflecteren op het werk en feedback moet kunnen geven en ontvangen. Om goed te kunnen samenwerken moet een jurist ook over andere vaardigheden beschikken zoals zelfreflectie en bewustwording, planning en timemanagement, cultureel bewustzijn, probleemoplossing en communicatie.  

Contact

Neem contact met ons op.

Informatie voor docenten

Ben je docent bij het departement Rechtsgeleerdheid? Onderwijsmaterialen, contactpersonen en andere praktische informatie over de Legal Skills Academy zijn te vinden op Intranet:

Legal Skills Academy op Intranet