Keuzeonderwijs, minors en masterclasses

Keuzecursussen 

Studenten kunnen enkele of meerdere 'losse' cursussen bij het departement Rechtsgeleerdheid volgen. Dit is ook mogelijk voor studenten van buiten de Universiteit Utrecht. Bekijk meer informatie over keuzecursussen en de aanmeldprocedure op de studentenwebsite.

Minors

Een minor is een samenhangend pakket cursussen in een bepaald vakgebied. Wie kiest voor een minor, concentreert zich naast de major op één ander vakgebied. Uit interesse of omdat het een goede voorbereiding is op een masterprogramma. De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie biedt deze minors aan.

Masterclasses

Rechtsgeleerdheid organiseert elk jaar masterclasses voor excellente studenten in de laatste fase van hun studie. Dit doen wij in samenwerking met verschillende kantoren en (overheids)organisaties. Deze masterclasses worden aangeboden: