Jarik ten Cate

Promovendus
Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie

Jarik ten Cate is promovendus aan de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie. Hij doet vergelijkend onderzoek naar de legitimiteit van overheidsoptreden in het straf- en migratierecht bij het gebruik van technologie.