Onderzoek en advies in opdracht

Rechtsgeleerdheid voert onderzoek en adviesactiviteiten uit in opdracht van organisaties en bedrijven in de publieke en private sector. Deze onderzoeksprojecten vallen binnen een van de vijf onderzoeksprogramma's van Rechtsgeleerdheid en sluiten in veel gevallen aan bij de focusgebieden van het universitair onderzoek.

Heeft u interesse om onderzoek te laten uitvoeren door wetenschappers van Rechtsgeleerdheid? Neem dan contact op met een van onze onderzoekscentra en -instituten, afhankelijk van het onderzoeksgebied.

Bekijk ook het overzicht van onderzoekers van Rechtsgeleerdheid.