Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie

De afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie verzorgt onderwijs op het terrein van het staatsrecht, bestuursrecht en rechtstheorie. De medewerkers van de afdeling zijn ook betrokken bij verschillende onderzoeksprogramma’s.

Onderwerpen op deze pagina:

Onderwijs

Ons onderwijs is divers. Het omvat een groot aantal vakken binnen de bachelor Rechtsgeleerdheid. Bovendien verzorgt de afdeling de master Staats- en bestuursrecht.

Medewerkers van de afdeling dragen ook bij aan andere masterprogramma’s, zoals de master European Law en de Legal Research Master. Verder participeert de afdeling in executive onderwijsprogramma’s.

Onderzoek

Medewerkers van onze afdeling zijn betrokken bij de volgende onderzoeksprogramma’s:

Ook participeert de afdeling in de interdisciplinaire onderzoeksscholen Ius Commune en Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM).

Onderzoek in opdracht

Naast het reguliere, universitair gefinancierde onderzoek verricht de afdeling ook onderzoek in opdracht van onder andere NWO, KNAW en Hiil (tweede geldstroomonderzoek) en ten behoeve van externe opdrachtgevers, voornamelijk voor Europese, nationale en decentrale overheidsinstanties (derde geldstroom).

U kunt de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie inschakelen voor onderzoek op het gebied van bestuursrecht, omgevingsrecht, staatsrecht en rechtstheorie. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Jubileumbundel

In 2016 bestond de afdeling Staats- en Bestuursrecht en Rechtstheorie (SBR) 55 jaar. Ter ere van het elfde lustrum verscheen een jubileumbundel met 17 bijdragen:
De rechter onder vuur (pdf). 
Redactie: Rolf Ortlep, Frank Groothuijse, Jeroen Kiewiet en Remco Nehmelman. Uitgave: Wolf Legal Publishers, 2016.

Toelichting:
Wanneer in de literatuur of in de media gesproken wordt over de rechter, dan is het vaak in de trant van dat hij te activistisch of te defensief heeft opgetreden. In die zin ligt de rechter veelvuldig onder vuur. De rechter vervult binnen de rechtsstaat een zekere dubbelrol: enerzijds is hij de bewaker van de rechten en vrijheden van het individu jegens de wetgevende (en uitvoerende) macht, anderzijds is hij de bediener van deze macht wanneer verplichtingen afgedwongen moeten worden of van rechten en vrijheden misbruik wordt gemaakt. De bijdragen in deze jubileumbundel geven een brede inkijk in de ontwikkelingen rondom het functioneren van de rechter in ons staatsbestel en op welke wijze kan worden verzekerd dat dat functioneren toekomstbestendig is.

Contact

E-mail: secretariaatIERSBR@uu.nl

Afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie
Achter Sint Pieter 200
3512 HT Utrecht

Telefoonnummers secretariaat:
06-39892287
06-39892283
06-39892284
06-39892289

Adres

Johanna Hudiggebouw

Zijaanzicht entree Johanna Hudiggebouw

Adres

Achter Sint Pieter 200, 3512 HT Utrecht

Tel. 030 253 5101 (receptie)

Het universiteitsterrein is rookvrij.

Open Johanna Hudiggebouw on Google Maps

Openingstijden

maandag -
dinsdag -
woensdag -
donderdag -
vrijdag -
zaterdag
zondag

Van week 28 t/m week 34 kunnen de openingstijden afwijken. Bekijk de openingstijden voor de zomer hier.

Faciliteiten

  • Restaurant
Bereikbaarheid