Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen

Het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen is de afdeling Strafrecht van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht. Medewerkers van deze afdeling verzorgen het onderwijs op het terrein van het strafrecht, strafprocesrecht, Europees en internationaal strafrecht, strafrecht en mensenrechten, criminologie, en forensische psychiatrie en psychologie. Ook verrichten zij onderzoek op deze terreinen binnen verschillende onderzoeksprogramma's.

Onderwijs

Ons onderwijs beoogt studenten kennis en inzicht te laten verwerven over de strafrechtspleging, criminologie en verwante gebieden, hen uit te dagen eigen standpunten te ontwikkelen en te beargumenteren. Hierbij worden resultaten van onderzoek van medewerkers ingebracht zodat studenten profiteren van opgebouwde expertise. De internationalisering van het onderwijs krijgt vorm door de onderwerpen die in vakken worden behandeld, het ruime Engelstalige vakkenaanbod en de samenwerking met buitenlandse studenten binnen bepaalde vakken.

In samenwerking met de Stichting Strafrechtpraktijk verzorgt het Instituut een cursus voor advocaten die zich wensen te specialiseren op het gebied van het strafrecht (opleiding specialisatie strafrecht). Vanaf april 2011 organiseert het Willem Pompe Instituut (in samenwerking met de Stichting Strafrechtpraktijk) de opleiding specialisatie jeugdrecht voor advocaten, en per september 2014 de specialisatieopleiding 'Bijstand aan EGZ-slachtoffers' (in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam).

Onderzoek

Ons onderzoek is fundamenteel en grensoverschrijdend. Het wordt verricht binnen de volgende onderzoeksprogramma’s:

  • Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging
  • Utrecht Centre for Shared Regulation and Enforcement in Europe (RENFORCE)
  • Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL)
  • Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF)

Onderzoekers werken samen met onderzoekers binnen en buiten de Universiteit Utrecht. Zo participeren onderzoekers in het universitaire focusgebied Cultures, Citizenship and Human Rights en het strategische thema Institutions for Open Societies. Buiten de universiteit bestaan er samenwerkingsverbanden met het erkende Netherlands Network of Human Rights Research.

Historie

Het instituut heeft een lange geschiedenis. In 1934 is het door de Utrechtse hoogleraar straf(proces)recht Willem Pompe opgericht als Criminologisch Instituut. Van meet af aan hebben medewerkers van verschillende disciplines samengewerkt binnen het verband van het instituut. Thans is het Willem Pompe Instituut gevestigd in Boothstraat 6, een historisch pand in de binnenstad van Utrecht. Bij het instituut zijn ongeveer 50 medewerkers werkzaam. Zij zijn verdeeld over de secties Strafrecht, Criminologie en Forensische psychiatrie en psychologie.

Het WPI heeft een alumnigroep op het online netwerk LinkedIn, voor afgestudeerden Strafrecht en Criminologie, masterstudenten en (oud)medewerkers. 

Contact

Bekijk de contactgevens van het Willem Pompe Instituut.