Philip Langbroek is gefascineerd door het constitutionele, bestuurlijke en juridische functioneren van de overheid, ook in de verhouding tussen burgers en overheid. Langbroek heeft een diepe onderzoekslijn ontwikkeld voor het beheer van rechtspraak en andere justitie instituties, en heeft daarbij ook belangstelling voor ICT's in publieke organisaties. Bestuursrecht blijft een belangrijk onderwerp, met name de procedurele aspecten daarvan en ook het werk van Ombudsmannen. Het beheer van de rechtspraak heeft zijn aanhoudende aandacht, met name het kwaliteits- en performance management dat in de rechterlijke organisatie dominant aanwezig is. Vanuit die deskundigheid was Langbroek lid van de Visitatiecommissie Rechtspraak 2018.

Meer recent is zijn belangstelling voor Problem Solving Justice

Door zijn internationale werk is het mogelijk om behalve in het publiekrecht (bezwaarprocedures, handhaving van EU recht; ook op het terrein van het beheer van de rechterlijke organisatie en de normativiteit van het rechterswerk internationaal vergelijkend onderzoek te doen. Dat is mede gestimuleerd door de Raad voor de Rechtspraak en het WODC van het ministerie van Justitie, met opdracht onderzoek dat voor hem altijd spannend en leerzaam is geweest.

Als lid van het Montaignecentrum ontwikkelt Langbroek multidisciplinaire onderzoekstrajecten. Mede gebaseerd op deze ervaring doceert Langbroek ook Methoden van rechtswetenschappelijk onderzoek, in de Legal Research master van de Universiteit Utrecht. Overigens geeft Langbroek regelmatig gastlessen over management in rechterlijke organisaties.

Daarnaast is hij lid van de redactie van het International Journal for Court Administration en is co-chair van de EGPA Studygroup on Justice and Court Administration, en was voorzitter van de EGPA studiegroepen voor Management and Delivery of Justice (2000-2006) en de EGPA Studygroup for Law and Public Administration (2006-2011). Hij is redacteur van Utrecht Law Review en van de Justizforschung Serie van Stämpfli Verlag in Bern, Switzerland.

 

Onderwijs thema's

  • Beheer van de rechtspraak
  • Methodology of legal research
  • Wetgeving
  • Bestuursprocesrecht

 

 

 

 

 

 

Leeropdracht
Rechtspleging en Rechterlijke organisatie
Oratiedatum
30-10-2009