Europees publiekrecht (European Public Law)

Het centrale thema in dit programma is de samenhang binnen de Europese rechtsorde. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de rechtsorde van de Europese Unie, maar ook naar die van de afzonderlijke lidstaten.

Daarnaast is de Europese rechtsorde nauw verbonden met de internationale rechtsorde en de onderlinge samenhang tussen de drie systemen wordt tot uitdrukking gebracht in de term ‘geïntegreerde Europese rechtsorde’.

In sommige gevallen staat deze samenhang gelijk aan uniformiteit. In andere gevallen zijn uniforme Europese oplossingen niet mogelijk, omdat de Europese rechtsorde daar te maken heeft met een breed scala van (nationale) rechtssystemen en culturen. Deze spanningsrelatie vormt de kern van het onderzoekprogramma.

Onderzoeksleiders: