Nelleke Koffeman is als gastonderzoeker verbonden aan het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging van de Universiteit Utrecht. Haar expertise ligt op het gebied van (Europese) mensenrechtenbescherming, met een bijzondere belangstelling voor het recht op respect voor privéleven (art. 8 EVRM), persoonlijke autonomie, menselijke waardigheid, gelijke behandeling en medische ethiek. 

Koffeman studeerde en promoveerde aan de Universiteit Leiden (LL.B behaald in 2005, LL.M. in 2006 en doctoraat in 2015). Ze was gastonderzoeker bij Fordham Law School te New York (2013), de Humboldt Universiteit te Berlijn (2011) en NUI Galway in Ierland (2009 en 2013). Ze heeft ruime ervaring met het ontwerpen, coördineren en verzorgen van universitair onderwijs. Ze is sinds 2016 lid van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM).