Willem Mingelen

Junior universitair docent
Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie

Willem is als docent-promovendus verbonden aan de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht, en Rechtstheorie en aan het Montaigne Centrum. Hij verricht promotieonderzoek naar het idee van de economische constitutie in het Nederlands staatsrecht, daarmee bevindt zijn onderzoek zich op het snijvlak tussen rechtstheorie, staatsrecht, en rechtsgeschiedenis. Secundaire interreses heeft hij voor Critical Legal Studies in brede zin en Europees constitutioneel recht. Onderwijs geeft Willem in de bachelor rechtsgeleerdheid en aan University College Utrecht.