Internationaal en Europees recht (IER)

De afdeling Internationaal en Europees Recht (IER) van het departement Rechtsgeleerdheid verzorgt onderwijs en verricht onderzoek op het terrein van het internationaal publiekrecht, Europees recht, sociaal recht, economisch publiekrecht en mensenrechten.

Leerstoelen

Daarnaast zijn vier bijzondere leerstoelen het aanknopingspunt voor specialisaties: Europees recht en Decentrale Overheden, Internationaal Recht van de Zee, Europees en Internationaal Aanbestedingsrecht en Conflict- en veiligheidsrecht. 

IER is verdeeld in vijf leerstoelgroepen:

  • Arbeidsrecht en Sociaal Beleid 
  • Economisch Publiekrecht
  • Europees Recht
  • Internationaal Publiekrecht
  • Mensenrechten (SIM)

Daarnaast biedt de afdeling plaats aan twee instituten:

Onderwijs

IER verzorgt onderwijs in de Utrechtse bachelor- en masteropleiding in een groot aantal vakken. Een actueel overzicht van vakken is beschikbaar in de onderwijscatalogus. De afdeling IER biedt tevens postacademisch onderwijs aan.

Contactgevens afdeling IER

E-mail: secretariaatiersbr@uu.nl
Receptie: tel:  030-253 7927 / 8062 / 7469

Newtonlaan 201
3584 BH Utrecht