Bestuur

Het bestuur van Rechtsgeleerdheid bestaat uit het hoofd van het departement, de zakelijk directeur, de onderzoeksdirecteur, twee onderwijsdirecteuren en een studentlid.

Leden bestuur

Voorzitter bestuur, hoofd departement
Directeur bedrijfsvoering
Directeur onderzoek
Directeur onderwijs bachelor
Directeur onderwijs master