SURRF

Wat is SURRF?

SURRF is het samenwerkingsverband tussen de rechtbank Utrecht en het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht en bestaat uit rechters en docent/onderzoekers met interesse in de rechtspleging. SURRF is daarom nauw verbonden met het Montaigne Centrum.

Wat doet  SURRF?

SURFF stimuleert en coördineert de samenwerking tussen de rechtbank Utrecht en het departement Rechtsgeleerdheid. SURRF functioneert daarbij als makelaar tussen de rechtbank en het departement rechtsgeleerdheid.

De rechtbank staat in het hart van de rechtspraktijk en die ervaring is van belang voor onderwijs en onderzoek. Rechtsgeleerdheid heeft veel juridische kennis in huis, die interessant is voor de rechtbank. 

SURRF organiseert lezingen van rechters en onderzoekers bij Rechtsgeleerdheid en bij de rechtbank. Onderzoekers kunnen rechters vragen als klankbord op te treden bij hun onderzoek. 
    
De rechtbank neemt actief deel aan Utrecht Law College

Een recent initiatief in het kader van de samenwerking is rechtbank-tv, waardoor studenten binnen Rechtsgeleerdheid on-line de behandeling van een zaak zullen kunnen volgen. 

SURRF organiseert elk jaar een seminar over een rechtbankbreed thema, zoals 'Kwaliteit van rechtspraak' en ‘Rechtspraak en media’.