Dr. Paulien de Morree
p.e.demorree@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-18 23:28:23


Profiel

Paulien de Morree is als universitair docent verbonden aan de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie. Daarnaast is zij als SIM Fellow betrokken bij het Netherlands Institute of Human Rights (SIM). Zij heeft Algemene Sociale Wetenschappen en Rechtsgeleerdheid (cum laude) gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Na haar studies heeft zij als onderzoeker meegewerkt aan een door NWO gesubsidieerd onderzoek naar de immuniteit van parlementsleden in diverse Europese rechtsstelsels en was zij secretaris van de Commissie Meijers, de permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht. In oktober 2016 promoveerde zij op een proefschrift over het verbod van misbruik van recht in artikel 17 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

LinkedIn

Strategische thema's / focusgebieden
Gegenereerd op 2018-09-18 23:28:23
Sleutelpublicaties

de Morree, P.E. (21-10-2016). Rights and wrongs under the ECHR - The prohibition of abuse of rights in Article 17 of the European Convention on Human Rights. (303 p.). School of Human Rights Research Series ; vol. 78.

Alle publicaties
  2018
de Morree, P.E. & Gilissen, H.K. 11-01-2018 Recipient Societal Impact Award 2017
  2017
de Morree, P.E. (2017). EHRM 27 juni 2017, Belkacem t. Belgiƫ (EHRC 2017/169).
de Morree, P.E. (2017). Gerecht 15 juni 2017, T-262/15, Kiselev t. Raad van de Europese Unie (EHRC 2017/154).
  2016
de Morree, P.E. (2016). EHRM 20 oktober 2015, M'Bala M'Bala t. Frankrijk (EHRC 2016/45).
de Morree, P.E. (21-10-2016). Rights and wrongs under the ECHR - The prohibition of abuse of rights in Article 17 of the European Convention on Human Rights. (303 p.). School of Human Rights Research Series ; vol. 78.
  2015
de Morree, P.E. (2015). EHRM 8 oktober 2015, Gahramanli en anderen t. Azerbeidjan (EHRC 2015/241).
de Morree, P.E. (09-10-2015). Guest Blog: Court Judgment on Electoral Irregularities in Azerbaijan.
  2014
  2013
de Morree, P.E. (2013). Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als hoeder van de democratie. In M. Duchateau & P. Kingma (Eds.), Regt spreken volgens de wet? Bijdragen over de staatsrechtelijk positie van de (Europese) rechter (pp. 51-72) (22 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
  2012
de Morree, Paulien (2012). De doorwerking van artikel 17 EVRM in de Nederlandse rechtsorde. In H.R.B.M. Kummeling (Eds.), De samengestelde Besselink. Bruggen bouwen tussen nationaal, Europees en internationaal recht (pp. 147-156) (10 p.). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
de Morree, Paulien & te Pas, I. (2012). Het terugdringen van het democratisch tekort van de EU begint in Den Haag. Nederlands Juristenblad, 9, (pp. 590-593) (4 p.).
de Morree, Paulien, Aronstein, I., de Gans, T., de Grave, M., Janssen, H., Lawson, R., de Mol, M., Morijn, J., Pahladsingh, A., Rohof, G., Steenbruggen, W., van Veen, C., de Visser, M., Wijers, M., , & , (2012). The Netherlands. In J. Laffranque (Eds.), The Protection of Fundamental Rights Post-Lisbon - The Interaction between the Charter of Fundamental Rights of the European Union, the European Convention on Human Rights and National Constitutions (pp. 613-676) (64 p.). Tartu University Press.
  2011
de Morree, Paulien (2011). Handboek Mensenrechten (boekbespreking). Asiel en migrantenrecht, 2 (8), (pp. 384-386) (3 p.).
de Morree, P.E. (2011). Handboek Mensenrechten, de internationale bescherming van de rechten van de mens. Asiel en migrantenrecht, 8, (pp. 384-386) (3 p.).
de Morree, P.E. (2011). Kroniek Europees Recht, ontwikkelingen juni 2010 - maart 2011. Asiel en migrantenrecht, 3, (pp. 138-142) (5 p.).
de Morree, Paulien (2011). Mutual Trust in Migration Law: the Returns Directive and Mutual Recognition of Entry Bans. The Principle of Mutual Trust in European Asylum, Migration, and Criminal law - Reconciling Trust and Fundamental Rights (pp. 28-37) (10 p.). FORUM, Instituut voor multiculturele ontwikkeling.
de Morree, P.E. (2011). Signalering in het SIS: het individu op de laatste plaats?. Nederlands Juristenblad, 12, (pp. 743-745) (3 p.).
  2010
de Morree, Paulien (2010). Kroniek Europees recht. Asiel en migrantenrecht, 1 (5-6), (pp. 315-318) (4 p.).
de Morree, Paulien (2010). Parlementaire immuniteit in een Europese context. In R. Nehmelman, P.E. de Morree & S. Sotiaux (Eds.), Parlementaire immuniteit vanuit een Europese context bezien (pp. 25-48) (24 p.). Wolf Legal Publishers.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-18 23:28:23

The prohibition of abuse of rights in Article 17 ECHR

At the Institute for Jurisprudence, Constitutional and Administrative Law, I am working on a PhD thesis on the prohibition of abuse of rights in Article 17 of the European Convention on Human Rights (ECHR).

Article 17 ECHR, also referred to as the abuse clause, prohibits abuse of the fundamental rights and freedoms guaranteed in the Convention. The provision was included in the Convention in order to prevent groups and individuals whose aims run counter to democracy or the democratic values inherently protected under the ECHR from succesfully invoking the fundamental rights and freedoms it guarantees.

The abuse clause in Article 17 ECHR embodies one of the main principles of the Convention. At the same time, it is also one of the Convention’s most controversial provisions. The provision is phrased in rather ambiguous terms and it is unclear what exactly it aims to defend. In addition, there unmistakably exists an tension between human rights protection and the abuse clause. While human rights essentially aim to promote freedom by affirming the basic rights citizens enjoy vis-à-vis state authorities, the abuse clause aims to protect democracy and democratic values against groups and individuals invoking these rights with the aim of undermining the democratic organisation of the state.

The question when the use of a fundamental right turns into abuse is therefore an extremely complicated one, both for academics and for courts required to adjudicate on it. The uncertainties surrounding the provision have contributed to an obscure and inconsistent body of Strasbourg case law on this issue. For that reason there is a great need for further clarification of the prohibition of abuse of rights in Article 17 ECHR. In my PhD thesis I therefore aim to shed light on the background and the difficulties of the provision and contribute to the development of a more coherent interpretation.

This PhD research is supervised by Professor Henk Kummeling and Professor Remco Nehmelman.

Gegenereerd op 2018-09-18 23:28:23

Paulien de Morree is met name betrokken (geweest) bij het onderwijs voor de volgende vakken:

- Inleiding staats- en bestuursrecht

- Constitutioneel recht

- Algemene leerstukken grondrechten

- Fundamental rights in national and European perspective (Engels)

- De toekomst van de rechtsstaat

- Studentenparlement

- Scriptiecoordinatie master staats- en bestuursrecht.

Paulien de Morree is één van de docenten van de online cursus (MOOC) over Human Rights and Open Societies

In 2014 heeft Paulien de Morree de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) behaald.

Gegenereerd op 2018-09-18 23:28:23
Nevenfuncties
  • Mede-oprichter en voorzitter van Stichting Initiatives for Peace and Human Rights, een Nederlandse non-profit organisatie die zich inzet voor mensenrechteneducatie en rechtshulp in het Grote Merengebied in Afrika (www.siphr.nl). 

Eerdere functies:

  • Van februari 2013 tot augustus 2014: voorzitter van de promovendiraad van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie.
Gegenereerd op 2018-09-18 23:28:23
Volledige naam
Dr. P.E. de Morree Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
Kamer 3C.33
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 8084
Telefoonnummer afdeling 030 253 8074
Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Gegenereerd op 2018-09-18 23:28:23
Laatst bijgewerkt op 06-09-2018