Onderzoeksprogramma's

Het juridisch onderzoek van het departement Rechtsgeleerdheid is samengebracht in de volgende onderzoeksprogramma’s, uitgevoerd door gespecialiseerde onderzoekscentra.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) verricht multidisciplinair onderzoek naar de grenzen van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in Nederland, in Europa en daarbuiten.
Programmaleiders: prof.mr. François Kristen en prof. mr. Manuel Lokin

Familie en Recht

Het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF) bundelt en bevordert onderzoek op het terrein van familie en recht vanuit een rechtsvergelijkende, internationale en multidisciplinaire benadering.
Programmaleider: prof. mr. Wendy Schrama

Rechtsstaat en Rechtspleging

Het ​Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging bundelt multidimensionale expertise op het terrein van rechtspleging en conflictoplossing. Onderzoek vindt plaats vanuit juridische, rechtstheoretische, sociaal-psychologische en criminologische invalshoeken.
Programmaleiders: prof. dr. mr. Eddy Bauw en mr. dr. Joep Lindeman

Regulering en handhaving

Het ​Utrecht Centre for Regulation and Enforcement in Europe (RENFORCE) houdt zich bezig met de relatie tussen regulering en handhaving en het samenspel tussen de nationale, Europese en andere overheidsniveaus, alsmede met de private elementen van regulering en handhaving.
Programmaleiders: prof. mr. Sybe de Vries en prof. dr. John Vervaele

Water en Duurzaamheid

Het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law (UCWOSL) doet onderzoek op het gebied van waterrecht, zeerecht, milieurecht en recht met betrekking tot klimaat en duurzaamheid.
Programmaleider: prof. mr. Marleen van Rijswick

Mensenrechten

Het mensenrechtelijk onderzoek vindt geïntegreerd plaats in deze programma’s en wordt bovendien ondersteund door het Studie- Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) (Netherlands Institute of Human Rights).
Directeur SIM: prof. dr. Antoine Buyse