Dr. André Verburg

Docent-onderzoeker
Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie
d.a.verburg@uu.nl

 

André Verburg is staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tot 1 december 2017 was hij seniorrechter inhoudelijk adviseur van de rechtbank
Midden-Nederland. Hij is verbonden aan de Universiteit
Utrecht voor onderwijs- en onderzoekstaken. Hij publiceert regelmatig over
bestuursrechtelijke onderwerpen (m.n. bestuursrechtelijk bewijsrecht, finale
geschilbeslechting, Nieuwe Zaaksbehandeling en procedurele rechtvaardigheid).
Verder geeft hij cursussen en PAO-onderwijs voor rechters, griffiers,
ambtenaren, advocaten en gerechtelijk deskundigen. Daarnaast was hij gedurende
enige jaren lector bestuursrecht van SSR, het opleidingsinstituut voor de
rechterlijke macht. Eerder was hij rechter in de rechtbank 's-Gravenhage.
Daarvoor was hij stafjurist en adjunct-chefjurist bij de stafafdeling van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.