Onderwijs Willem Pompe Instituut

De rechtenopleiding bestaat uit twee fasen. De eerste fase, de bachelorfase, duurt drie jaar en wordt afgesloten met het bachelordiploma. In de tweede fase volgen studenten een masterprogramma (bijvoorbeeld Nederlands recht, richting strafrecht of Criminologie) waarin zij zich verder specialiseren, en dat zij na een jaar afsluiten met de mastertitel. 

Het Willem Pompe Instituut biedt tevens postacademisch onderwijs aan en een LLM-specialisatie. In samenwerking met de Stichting Strafrechtpraktijk verzorgt het instituut een cursus voor advocaten die zich wensen te specialiseren op het gebied van het strafrecht. Het Instituut heeft een alumnigroep op het online netwerk LinkedIn, voor afgestudeerden Strafrecht en Criminologie, masterstudenten en (oud)medewerkers. Graag bij aanmelding uw masteropleiding en/of aanstelling bij het Willem Pompe Instituut vermelden.

Bachelor

Bacheloropleiding: Utrecht Law College & Rechtsgeleerdheid
Minor criminologie
Minor jeugd en criminaliteit

Juridisch spreekuur voor gedetineerden

Master

Master Nederlands recht, richting strafrecht
Master Global Criminology
Master European Criminal Justice in a Global Context

Onderwijs voor professionals

Opleiding specialisatie jeugdrecht voor advocaten
Profileringscursus strafrecht
Opleiding specialisatie strafrecht