Manon is als universitair docent staatsrecht werkzaam bij de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie van de Universiteit Utrecht. Zij is gepromoveerd op een proefschrift over de modernisering van grondrechten in de Nederlandse Grondwet in het licht van het EVRM en het EU-Grondrechtenhandvest. Voor onderzoek is zij verbonden aan het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging en het onderzoekscluster Empirical Research into Institutions for conflict ressolution (ERI). Haar huidige onderzoek is empirisch van aard en concentreert zich op de vraag wat volgens verschillende groepen burgers in de maatschappij de functie is van de Grondwet.