Medewerkers ondersteunende diensten Rechtsgeleerdheid

Overzicht medewerkers
Studieadviseur
Medewerker studentenzaken
Afdelingssecretaris
Coördinator bedrijfsvoering
Ambtelijk secretaris
Secretaris
Medewerker studentenzaken
Ondersteuner ICT
Studieadviseur
Studieadviseur
Redacteur
Medewerker kennisvalorisatie
Secretaresse
Redacteur
Medewerker studentenzaken
Afdelingshoofd
Secretaris
Coördinator bedrijfsvoering
Adjunct-afdelingshoofd
Secretaris
Secretaresse
Medewerker studentenzaken
Medewerker studentenzaken
Medewerker studentenzaken
Secretaris
Coördinator bedrijfsvoering
Medewerker front office
Medewerker studentenzaken
Studieadviseur
Medewerker studentenzaken
Medewerker studentenzaken
Secretaresse
Medewerker studentenzaken
Directeur bedrijfsvoering
Secretaresse
Medewerker studentenzaken