Medewerkers ondersteunende diensten Rechtsgeleerdheid

Overzicht medewerkers
Studieadviseur
Medewerker studentenzaken
Afdelingssecretaris
Secretaris
Medewerker kennisvalorisatie
Ambtelijk secretaris
Beleidsmedewerker
Medewerker studentenzaken
Studieadviseur
Studieadviseur
Secretaresse
Secretaris
Redacteur
Beleidsmedewerker
Adjunct-afdelingshoofd
Afdelingshoofd
Afdelingssecretaris
Coördinator bedrijfsvoering
Beleidsmedewerker
Medewerker studentenzaken
Redacteur
Medewerker studentenzaken
Medewerker studentenzaken
Secretaresse
Medewerker front office
Studieadviseur
Medewerker studentenzaken
Medewerker studentenzaken
Secretaresse
Medewerker studentenzaken
Directeur bedrijfsvoering
Secretaris
Officemanager
Medewerker studentenzaken