Medewerkers ondersteunende diensten Rechtsgeleerdheid

Overzicht medewerkers
Studieadviseur
Medewerker studentenzaken
Afdelingssecretaris
Coördinator bedrijfsvoering
Ambtelijk secretaris
Secretaris
Studieadviseur
Studieadviseur
Redacteur
Medewerker kennisvalorisatie
Secretaresse
Afdelingshoofd
Secretaris
Coördinator bedrijfsvoering
Adjunct-afdelingshoofd
Secretaris
Secretaresse
Medewerker studentenzaken
Medewerker studentenzaken
Medewerker studentenzaken
Secretaris
Coördinator bedrijfsvoering
Medewerker front office
Medewerker studentenzaken
Studieadviseur
Medewerker studentenzaken
Medewerker studentenzaken
Secretaresse
Medewerker studentenzaken
Directeur bedrijfsvoering
Secretaresse
Medewerker studentenzaken