Juridisch spreekuur voor gedetineerden (JSG)

De afgelopen jaren kwam tijdens contacten met gedetineerden steeds vaker naar voren dat onder veel van hen de behoefte bestaat aan laagdrempelige juridische hulpverlening. Naar aanleiding hiervan is door twee medewerkers van het Willem Pompe Instituut, Miranda Boone (inmiddels hoogleraar in Leiden) en door Antoinette Bakker, in 2002 het Juridisch Spreekuur voor Gedetineerden opgericht.

Spreekuren

Tijdens de spreekuren staat een tweetal studenten gedetineerden in de penitentiaire inrichting te woord. Zij kunnen vragen hebben over bijvoorbeeld:

  • het verloop van hun strafproces;
  • het regime in het Huis van Bewaring;
  • de mogelijkheden tot overplaatsing;
  • het vreemdelingenrecht;
  • het arbeids- of sociaal zekerheidsrecht.

Indien niet meteen antwoord op een vraag kan worden gegeven, wordt de vraag naderhand thuis of op het Willem Pompe Instituut verder uitgewerkt. De week daarop krijgt de gedetineerde het antwoord op zijn vraag via het volgende tweetal studenten. Ook kan de gedetineerde worden doorverwezen naar andere hulpverlenende instanties.

Interesse om deel te nemen?

Ieder jaar is het voor rechtenstudenten mogelijk om deel te nemen aan het JSG. Het behaald hebben van het kernvak strafrecht wordt als voorwaarde voor deelname gesteld. Daarnaast gaat de voorkeur uit naar mensen die het vak Strafrechtelijke sancties hebben gevolgd of dit van plan zijn te doen. Van wie dit niet heeft gedaan, wordt extra inzet verwacht om bekend te worden met de materie. Gezien de benodigde continuïteit wordt van de deelnemers verwacht dat zij gedurende langere tijd aan het spreekuur kunnen deelnemen. Dit is bij voorkeur een jaar, maar het minimum staat op een half jaar. Tweemaandelijks is er een bijeenkomst waarin casuïstiek wordt besproken en een lezing of excursie wordt verzorgd.

Heb je interesse om aan het spreekuur deel te nemen? Stuur dan een mail aan: SA.Strafrecht@uu.nl.

Indien er niet per direct plek beschikbaar is, kan je op een wachtlijst worden geplaatst.