Juridisch spreekuur voor gedetineerden (JSG)

In 2002 is het Juridisch Spreekuur voor Gedetineerden (JSG) opgericht, omdat onder veel gedetineerden de behoefte bestond en bestaat aan laagdrempelige juridische hulpverlening. Inmiddels wordt het JSG gecoördineerd door docenten Patrick Reumer, Remy Gaarthuis en Tessa van der Werff en ondersteund door een student-assistent van het Willem Pompe Instituut. 

Nieuws

Juridisch-Spreekuur-Gedetineerden.jpg

De studenten van het Juridisch Spreekuur voor Gedetineerden hebben in januari 2019 de Maatschappelijke Impact Prijs van de Faculteit REBO gewonnen. De jury prees het feit dat het JSG al zo lang en zo stabiel draait, zeker in een tijd waarin steeds meer op rechtshulp wordt bezuinigd. Het JSG maakt juridische zaken begrijpelijk voor gedetineerden en biedt daarnaast een luisterend oor.

In oktober 2019 besteedde NOSop3 aandacht aan het JSG

Spreekuren

Elke week worden zowel de Penitentiaire Inrichting Nieuwegein (manneninrichting) als de Penitentiaire Inrichting Nieuwersluis (vrouweninrichting) bezocht door een tweetal studenten van het JSG. Ze bezoeken ook justitieel complex Zeist. Gedetineerden kunnen dan vragen stellen over allerlei onderwerpen, zoals bijvoorbeeld:

  • verlof en detentiefasering 
  • huisvesting na detentie
  • de mogelijkheden tot overplaatsing 
  • het gevangenisregime en het regime in een huis van bewaring 
  • alimentatie en omgangsregelingen 
  • het verloop van het strafproces 
  • betalingsregelingen met het CJIB
  • etc. 
Penitentiaire Inrichting Nieuwegein
Penitentiaire Inrichting Nieuwegein

De JSG-ers beantwoorden de vragen direct of werken het antwoord op de vragen naderhand thuis uit. De week daarop krijgt de gedetineerde het antwoord op zijn vraag via het volgende tweetal studenten in een brief. Ook kan de gedetineerde worden doorverwezen naar andere instanties, mocht dat nodig zijn.

In dit artikel lees je ervaringen van deelnemende studenten tijdens het spreekuur. 

Interesse om deel te nemen?

Penitentiaire Inrichting Nieuwersluis
Penitentiaire Inrichting Nieuwersluis

Deelname aan het JSG staat open voor rechtenstudenten van de Universiteit Utrecht. Voorwaarde is dat de vakken materieel strafrecht en strafprocesrecht zijn behaald. Daarnaast gaat de voorkeur uit naar studenten die het vak Strafrechtelijke Sancties hebben gevolgd of van plan zijn dit te doen. Van wie dit niet heeft gedaan, wordt extra inzet verwacht om bekend te worden met de materie. Gezien de benodigde continuïteit wordt van de deelnemers verwacht dat zij gedurende langere tijd aan het spreekuur kunnen deelnemen. Dit is ten minste een jaar. Maandelijks is er een bijeenkomst waarin casuïstiek wordt besproken en een lezing wordt verzorgd door een relevante spreker. Ook is tijdens deze bijeenkomst uiteraard gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en elkaar wat beter te leren kennen. 

Je kunt je interesse kenbaar maken via een mail aan jsg@uu.nl. Ook kun je je vragen over het JSG richten tot dit mailadres.

Let op: het JSG heeft vaak een wachtlijst. Maak je interesse dus op tijd kenbaar!