Willem Pompe Instituut Bachelors

Tijdens het eerste jaar van je bachelor maak je kennis met de belangrijkste bronnen, begrippen en beginselen van het recht. Je traint praktische vaardigheden zoals argumentatie en het opbouwen van een betoog. Je leert een probleem analyseren en met behulp van de wet en andere rechtsbronnen op te lossen. Je leert hoe recht functioneert binnen onze maatschappij. Je krijgt een inleiding op alle rechtsgebieden: privaatrecht, staats- en bestuursrecht, strafrecht, internatonaal recht en Europees recht. Daarnaast volg je de vakken Grondslagen van recht en Perspectieven op recht.

Het Willem Pompe Instituut biedt onderwijs aan in het verplichte programma, als ook in het togatraject. Daarnaast wordt een aantal keuzevakken aangeboden.

Zie voor meer informatie: bacheloropleiding: Utrecht Law College & Rechtsgeleerdheid.