Mr. dr. E.R. (Evelien) Brouwer

Mr. dr. E.R. (Evelien) Brouwer

Universitair docent
Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie
030 253 3443
e.r.brouwer@uu.nl

Evelien Brouwer werkt sinds oktober 2021 als universitair docent/senior onderzoeker staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht en is als onderzoeker verbonden aan het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging.  Haar expertise ligt onder meer op het gebied van EU asiel-, migratie- en dataprotectierecht. In haar publicaties gaat zij met name in op het gebruik van grenstechnologieën vanuit het perspectief van mensenrechten zoals het recht op effectieve rechtsbescherming, non-discriminatie en privacy. Brouwer nam deel aan verschillende (EU- en nationale) onderzoeksprojecten inzake EU asiel- en migratiebeleid en het Schengen acquis, het gebruik van EU grootschalige databestanden en biometrie. In 2019 ontving ze een Fernand Braudel Senior Fellowship aan het European University Institute, Florence. Tussen 2012 en 2021 was zij werkzaam bij het Amsterdam Centre for Migration and Refugee Law, Vrije Universiteit Amsterdam. In haar proefschrift 'Digital Borders and Real Rights' (Radboud Universiteit Nijmegen, 2007) onderzocht zij het recht op effectieve rechtsbescherming van in het Schengen Informatie Systeem gesignaleerde derdelanders in drie landen (Frankrijk, Duitsland en Nederland). Brouwer is lid van de Permanente Commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht (Commissie Meijers) en plaatsvervangend rechter bij de rechtbank Midden-Nederland.