Het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) onderzoekt de grenzen van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid.

Het UCALL is een groep van wetenschappelijke onderzoekers binnen het Departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht die gezamenlijk multidisciplinair onderzoek verrichten naar de grenzen van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in Nederland, in Europa en daarbuiten.

Het onderzoekscentrum wordt geleid door programmaleiders prof.mr. François Kristen (hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht) en prof.mr. Ivo Giesen (hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder aansprakelijkheidsrecht en burgerlijk procesrecht).

Meer informatie: website UCALL

Contact UCALL

Telefoon: +31 (0)30 - 253 7196
E-mail: UCALL@uu.nl

Adres: Janskerkhof 12, 3512 BL Utrecht