Dr. Karin de Vries

Dr. Karin de Vries

Universitair hoofddocent
Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie
k.m.devries@uu.nl

Karin de Vries werkt sinds 1 november 2022 aan de UU als universitair hoofddocent staatsrecht. Daarvoor werkte zij als universitair (hoofd)docent staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar zij in 2012 promoveerde op een proefschrift over inburgeringseisen in relatie tot mensenrechten en het internationale en Europese migratierecht. Na haar promotie is Karin onderzoek blijven doen op het snijvlak van mensenrechten, burgerschap en migratie, waarbij zij de afgelopen jaren vooral heeft onderzocht wat de implicaties zijn van het verbod van discriminatie op grond van ras en nationaliteit voor het migratie- en nationaliteitsrecht en voor de positie van migranten en etnische minderheden op verschillende terreinen, waaronder de sociale zekerheid.

In 2011-2012 was Karin Max Weber Fellow bij het European University Institute in Florence en in 2021 fellow bij het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in Amsterdam. In 2015 ontving zij een Veni-subsidie van NWO voor haar onderzoek naar de rol van nationaliteit in het non-discriminatierecht. Karin is sinds 2019 als landenexpert voor Nederland verbonden aan het European Equality Law Network. Zij is tevens lid van de Commissie Meijers, lid van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Mensenrechten/NJCM-Bulletin en van de redactieraad van het Netherlands Quarterly of Human Rights.

Karin zal zich de komende jaren verder verdiepen in de thema's etnisch profileren, structurele (rassen)discriminatie en postkoloniale perspectieven op burgerschap en de rechten van migranten.