Onderzoeksprogramma Levensloop, Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt

In 2006 ontvingen prof. mr. Frans Pennings (Rechtsgeleerdheid, leerstoel Arbeidsrecht en Sociaal Beleid) en prof. dr. J. Plantenga (Utrecht University School of Economics (USE), leerstoel Economics of the Welfare State) een subsidie van Stichting Instituut Gak (SIG) voor een onderzoeksprogramma naar levensloop, sociale zekerheid en arbeidsmarkt. Zeven onderzoekers werken aan de uitvoering van het programma. Op 17 november 2006 vond de Startconferentie ‘Levenslopen, sociale zekerheid en arbeidsmarkt’ plaats in Utrecht.

Samenvatting

De levensloop wordt gezien als een belangrijk referentiepunt in het debat omtrent de modernisering van sociale zekerheid. Levenslooparrangementen openen de mogelijkheid om een minder scherp onderscheid te maken tussen zelfgekozen en externe risico’s, passen in een knowledge based society en bieden ruimte aan diversiteit. Ook beogen levenslooparrangementen een positief effect te hebben op arbeidsmarktparticipatie, juist door af en toe een periode van non-participatie in te lassen.

In dit onderzoeksprogramma worden de aanspraken van (feitelijke en potentiële) levenslooparrangementen nader onderzocht. Meer concreet wordt nagegaan welk gebruik wordt gemaakt van de bestaande levenslooparrangementen, welke behoeften er bestaan aan nieuwe regelingen, wat de juridische mogelijkheden zijn van levenslooparrangementen in de wettelijke en contractuele sociale zekerheid en wat de te verwachten gedragseffecten zijn. Uitgangspunt daarbij is de moderne mobiele werknemer, die werken, zorgen en leren tracht te combineren in een flexibele arbeidsmarkt, die meer en meer wordt bepaald door internationale wet- en regelgeving.

Publicaties
Medewerkers