Promoveren

Promovendi voeren gedurende een periode van vier jaar wetenschappelijk onderzoek uit. Hierna volgt een promotieplechtigheid waarin het proefschrift verdedigd wordt. Gebeurt dit met succes dan krijgt de promovendus de titel doctor.

Promoveren bij Rechtsgeleerdheid 

De promotieplaatsen van Rechtsgeleerdheid zijn gekoppeld aan de verschillende onderzoeksprogramma’s.

Er zijn twee mogelijkheden om promovendus te worden bij Rechtsgeleerdheid:

  • als u reageert op een vrijkomende promotieplaats. Deze vindt u op de website van de Universiteit Utrecht bij vacatures.
  • als u zelf voor financiering zorgt en een promotor vindt binnen Rechtsgeleerdheid. In dit geval kunt u gedurende het hele jaar een aanvraag doen. Indien u zich wilt aanmelden als externe promovendus, is het allereerst zaak een promotor te vinden binnen departement Rechtsgeleerdheid (zie wetenschappelijke staf). Het is uw eigen verantwoordelijkheid om contact op te nemen met een promotor en u zich ervan te vergewissen dat uw onderzoeksidee past in een van de vijf onderzoeksprogramma's van Rechtsgeleerdheid.

Lees meer over promoveren aan de Universiteit Utrecht. In het promotiereglement staan de eisen waaraan een promovendus en een promotie moeten voldoen.

Promovendibeleid

Het promovendibeleid wordt faculteitsbreed bepaald binnen de Graduate School, die ook verantwoordelijk is voor de promovendi-opleiding. Het departement Rechtsgeleerdheid voert een actief promovendibeleid binnen de ruimte die het facultaire beleid daarvoor laat.

Ombudsman en promovendiraad

De ombudsman voor promovendi houdt toezicht op het goede verloop van het onderzoek van individuele promovendi en voorziet hen van raad en advies.

De faculteit kent ook een faculteitsbrede promovendiraad. De promovendiraad (contact: promovendiraad.rebo@uu.nl) vertegenwoordigt de belangen van facultaire promovendi (aio's, oio's, bursalen en ongebonden/buitenpromovendi).

Contact

E-mail: phddefence.law@uu.nl

Nota bene: Aanvragen via dit e-mailadres worden niet in behandeling genomen. U dient dit via een hoogleraar te doen.

  • Actuele promoties Rechtsgeleerdheid

    RSS