Onderzoek Molengraaff Instituut

Het onderzoek van het Molengraaff Instituut is grensverleggend. Het Europese en rechtsvergelijkende perspectief levert belangrijke bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke knelpunten. Bovendien gebruiken wij nieuwe onderzoeksterreinen en -methoden, die veel nieuwe kennis genereren.

Onse afdeling participeert in het multidimensionale onderzoek van het departement Rechtsgeleerdheid, met bewust gekozen zwaartepunten en parels. Dit onderzoek is er steeds op gericht om met de kennis van vandaag actief mee te werken aan het recht van morgen.

Onderzoek in opdracht

Naast dit reguliere, universitair gefinancierde onderzoek verricht de afdeling ook onderzoek in opdracht van NWO, KNAW en Hiil (tweede geldstroomonderzoek) en ten behoeve van externe opdrachtgevers (derde geldstroomonderzoek).

Onderzoeksexpertise

Het Molengraaff Instituut voor privaatrecht heeft expertise op het terrein van het:

  • aansprakelijkheidsrecht
  • contractenrecht
  • goederenrecht
  • handelsrecht
  • intellectueel eigendomsrecht
  • internationaal privaatrecht
  • notarieel recht, ondernemingsrecht
  • personen- & familierecht
  • (interne en externe) rechtsvergelijking.