Dr. mr. Marc Simon Thomas

Dr. mr. Marc Simon Thomas

Universitair hoofddocent
Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie
m.a.simonthomas@uu.nl

Marc bestudeert het recht vanuit een sociaal-wetenschappelijk perspectief. Hij is opgeleid als jurist en als cultureel antropoloog en is gepromoveerd op een onderzoek naar rechtspluralisme in Ecuador. Momenteel richt hij zich als rechtssocioloog op de bestudering van responsieve conflictoplossing in Nederland. Hij maakt daarbij gebruik van empirische, kwalitatieve onderzoeksmethoden. Zijn onderwijs stemt hij daar zoveel mogelijk op af.

Binnen het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging doet Marc socio-legal onderzoek naar zowel alternatieve vormen van conflictoplossing (ADR, in het bijzonder mediation), als naar maatschappelijk effectieve rechtspraak (MER). De veranderende rol van de rechter als probleemoplosser en wijkrechtspraak hebben daarbij zijn specifieke interesse. Van februari 2022 tot februari 2024 is hij daarnaast als onderzoeker verbonden geweest aan Empirical Legal Research into Institutions for Conflict Resolution (ERI), met een focus op het thema Conflictoplossende Instituties (COI). Momenteel is hij ook lid van de beoordelingscommissie Nationale Wetenschapsagenda Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC), een subsidieprogramma bij NWO.

De publicaties van Marc concentreren zich rondom dezelfde thema’s: mediation, de rechter als probleemoplosser en wijkrechtspraak. Daarnaast schrijft hij regelmatig over de methodologie van empirisch juridisch onderzoek. Naast (inter)nationaal wetenschappelijk publiceren vindt hij het belangrijk om aansluiting bij de praktijk te houden. Zo is hij een van de redactieleden van het veelgebruikte Handboek Mediation, dat ook verplichte literatuur is voor het MfN mediation examen. Sinds maart 2021 is Marc onafhankelijk lid van de Examencommissie MfN-register.

Marc geeft rechtstheoretisch onderwijs in zowel de Bachelor als de Master. Hij begeleidt momenteel tevens als copromotor twee buiten-promovendi.

Marc is lid van het dagelijks bestuur (DB) van de afdeling Staatsrecht Bestuursrecht en Rechtstheorie (SBR) sinds 2020. En is hij sinds 2022 lid (en sinds 2024 plaatsvervangend voorzitter) van de Examencommissie Bachelor Rechtsgeleerdheid.

Interesses

Rechtssociologie, rechtsantropologie, emperical legal studies (ELS), conflictoplossing, mediation, responsieve rechtspraak, wijkrechtspraak, methodologie van onderzoek