Functies:

Paulien Willemsen is universitair docent Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op bestuursrechtelijke procedures, waarbij rechtsbescherming en geschilbeslechting haar bijzondere belangstelling hebben. In dat kader verricht zij vaak rechtsvergelijkend onderzoek.

Paulien is tevens advocaat bij LNW advocaten en mediators in Gorichem. Paulien is gespecialiseerd in bestuursrecht en omgevingsrecht. Haar praktijk richt zich met name op het algemeen (Europees) bestuurs(proces)recht, omgevingsrecht/milieuaansprakelijkheid, subsidierecht en bestuursrechtelijke schadevergoeding.

 

Expertise:

  • (Europees) bestuurs(proces)recht
  • Geschilbeslechting
  • Rechtsvergelijking

 Zij verzorgt onderwijs in de volgende vakken:

  • Bachelorvakken staats- en bestuursrecht
  • Mastervak Europees Staats- en bestuursrecht
  • Scriptiebegeleiding, zowel Bachelor als Master

Zij verzorgt tevens PAO-onderwijs op met name op het terrein van het (Europees) bestuursprocesrecht onder andere bij SSR, de law firm school en de Masterclass Bouwrecht.

Curriculum vitae

Zij volgde haar studie Nederlands recht in Utrecht. Zij studeerde af in het staats- en bestuursrecht en het privaatrecht (1993). In 2005 promoveerde zij bij Ten Berge en Widdershoven op haar dissertatie De grenzen van de rechtsstrijd in het bestuursrechtelijke beroep en hoger beroep in rechtsvergelijkend perspectief. Ook heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de evaluatie van de Awb, aan het onderzoek ‘Hoger beroep’. Zij schreef  een preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking en een preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht. Zij werkt regelmatig mee aan derde geldstroomonderzoeken op genoemde terreinen.

Zij verzorgt PAO-onderwijs op met name op het terrein van het (Europees) bestuursprocesrecht onder andere bij SSR en de law firm school.

  Relevante nevenfuncties

  • Lid toetsingscommissie Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)
  • Coördinator van de tutoren
  • Redactielid van Kennisbank bestuursrecht van Reed business