Mr. Paulien Willemsen
p.a.willemsen@uu.nl
Gegenereerd op 2017-11-19 13:46:27


Profiel

Functies:

Paulien Willemsen is universitair docent Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op bestuursrechtelijke procedures, waarbij rechtsbescherming en geschilbeslechting haar bijzondere belangstelling hebben. In dat kader verricht zij vaak rechtsvergelijkend onderzoek.

Paulien is tevens advocaat bij LNW advocaten en mediators in Gorichem. Paulien is gespecialiseerd in bestuursrecht en omgevingsrecht. Haar praktijk richt zich met name op het algemeen (Europees) bestuurs(proces)recht, omgevingsrecht/milieuaansprakelijkheid, subsidierecht en bestuursrechtelijke schadevergoeding.

 

Expertise:

  • (Europees) bestuurs(proces)recht
  • Geschilbeslechting
  • Rechtsvergelijking

 Zij verzorgt onderwijs in de volgende vakken:

  • Bachelorvakken staats- en bestuursrecht
  • Mastervak Europees Staats- en bestuursrecht
  • Scriptiebegeleiding, zowel Bachelor als Master

Zij verzorgt tevens PAO-onderwijs op met name op het terrein van het (Europees) bestuursprocesrecht onder andere bij SSR, de law firm school en de Masterclass Bouwrecht.

Curriculum vitae

Zij volgde haar studie Nederlands recht in Utrecht. Zij studeerde af in het staats- en bestuursrecht en het privaatrecht (1993). In 2005 promoveerde zij bij Ten Berge en Widdershoven op haar dissertatie De grenzen van de rechtsstrijd in het bestuursrechtelijke beroep en hoger beroep in rechtsvergelijkend perspectief. Ook heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de evaluatie van de Awb, aan het onderzoek ‘Hoger beroep’. Zij schreef  een preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking en een preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht. Zij werkt regelmatig mee aan derde geldstroomonderzoeken op genoemde terreinen.

Zij verzorgt PAO-onderwijs op met name op het terrein van het (Europees) bestuursprocesrecht onder andere bij SSR en de law firm school.

  Relevante nevenfuncties

  • Lid toetsingscommissie Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)
  • Coördinator van de tutoren
  • Redactielid van Kennisbank bestuursrecht van Reed business
Gegenereerd op 2017-11-19 13:46:27
Alle publicaties
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Willemsen, P.A. (2015). Brummen en de omvang van de devolutieve werking in het bestuursrechtelijk appel. Behoorlijk bestuursprocesrecht - Opstellen aangeboden aan prof.mr. B.W.N. de Waard over grondslagen, beginselen en vernieuwingen van het bestuursprocesrecht (pp. 223-232) (10 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Willemsen, P.A. (2014). De toegang tot het bestuursrechtelijk hoger beroep gewogen. In C.J.M. Klaassen (Eds.), Hoger beroep: renovatie en innovatie. Het appel in het burgerlijk, straf- en bestuursprocesrecht (pp. 107-135) (29 p.). Deventer: Kluwer.
Langbroek, Philip, Remac, Milan & Willemsen, Paulien (31-12-2014). The Dutch System of Dispute Resolution in Administrative Law. In D.C. Dragos & B. Neamtu (Eds.), Alternative Dispute Resolution in European Administrative Law (pp. 113-151) (38 p.). Berlin/Heidelberg: Springer.
  2012 - Boeken
Giesen, I., Kristen, F.G.H., Enneking, L.F.H., de Kezel, E.N.F.M., van Lent, L. & Willemsen, P.A. (2012). De wrakingsprocedure. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de mogelijkheden tot herziening van de Nederlandse wrakingsprocedure. (178 p.). Den Haag: SDU.
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
Willemsen, P.A. (2012). De basis voor doorbreking van appelverboden. In H.R.B.M. Kummeling (Eds.), De samengestelde Besselink (pp. 227-232) (6 p.). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
Robbe, J. & Willemsen, P.A. (2012). The influence of Union law on national standing requirements in France, the Netherlands and Germany. In D.C. Dragos, F. Lafarge & P.A. Willemsen (Eds.), Proceedings of the EGPA Study Group La and Public Administration, (pp. 62-78) (17 p.). Boekarest: Editura Economica.
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
Willemsen, P.A. (2011). De bestuursrechterlijke appelaanpak (Preadvies Nederlandse Vereniging voor Procesrecht 2011). Procesrechtelijke reeks NVvP (pp. 17-38) (22 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2011 - Annotaties
Willemsen, P.A. & Schuurmans, Y.E. (23-03-2011). AB 2011, , ().
  2010 - Artikelen
Willemsen, P.A., Busscher, M.C.J., Groot, N., Langbroek, Ph.M. & Langerak, I.L.A. (2010). Definitieve geschilbeslechting becijferd. Jurisprudentie bestuursrecht plus (JB Plus), 2010 (1), (pp. 32-48) (17 p.).
Willemsen, P.A. (2010). Een relativiteitseis in het bestuursprocesrecht: meer rechtsbescherming? Een vergelijking tussen het Nederlandse en het Duitse bestuursprocesrecht. Trema, 2010 (8), (pp. 345-350) (6 p.).
Willemsen, P.A., Busscher, M.C.J., Groot, N., Langbroek, P.M. & Langerak, I.L.A. (2010). Final dispute settlement in numbers. Transylvanian issue of administrative sciences, 28E, (pp. 129-146) (18 p.).
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Jurgens, G.T.J.M., Verhoeven, M.J.M. & Willemsen, P.A. (2010). Administrative Powers in German and in English law. In L. Besselink, F. Pennings & S. Prechal (Eds.), The Eclipse of the legality Principle in the European Union (pp. 37-54) (18 p.). Alpen aan den Rijn: Kluwer Law International.
  2009 - Artikelen
Ortlep, R. & Willemsen, P.A. (2009). Gezag van gewijsde. De toepassing van de leer van het gezag van gewijsde, in het bijzonder in het vreemdelingenrecht. Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht (2009), (pp. 109-115) (6 p.).
  2009 - Rapporten
Willemsen, P.A. (2009). Een meer definitieve geschilbeslechting in het bestuursrecht in rechtsvergelijkend perspectief. (100 p.). Maastricht: Maastricht: Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking.
  2008 - Boeken
Willemsen, P.A. (2008). Een meer definitieve geschilbeslechting in het bestuursrecht in rechtsvergelijkend perspectief (preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking). (96 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publischers.
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
Ortlep, R. & Willemsen, P.A. (2008). De invoering van de tussenuitspraak in het bestuursprocesrecht. In G.H. Addink (Eds.), Grensverleggend bestuursrecht (pp. 427-442) (15 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer.
  2008 - Annotaties
Ortlep, R. & Willemsen, P.A. (22-02-2008). AB 2008, , ().
Willemsen, P.A. (09-01-2008). AB 2008, , ().
Willemsen, P.A. (24-01-2008). JV 2008, , ().
Willemsen, P.A. (11-01-2008). JV 2008, , ().
Willemsen, P.A. (30-01-2008). JV 2008, , ().
  2007 - Artikelen
Ortlep, R. & Willemsen, P.A. (2007). Gezag van gewijsde in het bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 8, (pp. 298-306) (9 p.).
  2007 - Annotaties
Ortlep, R. & Willemsen, P.A. (17-01-2007). AB 2007, AB 2007, 102, (annotatie onder ABRvS 17 januari 2007).
Ortlep, R. & Willemsen, P.A. (14-02-2007). AB 2007, AB 2007, 126, (annotatie onder ABRvS 14 februari 2007).
Ortlep, R. & Willemsen, P.A. (21-03-2007). AB 2007, AB 2007, 145, (annotatie onder ABRvS 21 maart 2007).
Ortlep, R. & Willemsen, P.A. (25-04-2007). AB 2007, AB 2007, 152, (annotatie onder ABRvS 25 april 2007).
Ortlep, R. & Willemsen, P.A. (03-04-2007). AB 2007, AB 2007, 177, (annotatie onder CRvB 3 april 2007).
Ortlep, R. & Willemsen, P.A. (20-06-2007). AB 2007, AB 2007, 231, (annotatie onder ABRvS 20 juni 2007).
Ortlep, R. & Willemsen, P.A. (14-06-2007). AB 2007, AB 2007, 245, (Annotatie onder ABRvS 14 juni 2007).
Ortlep, R. & Willemsen, P.A. (08-05-2007). AB 2007, AB 2007, 308, (Annotatie onder Rb. Den Haag 8 mei 2007).
Ortlep, R. & Willemsen, P.A. (11-07-2007). AB 2007, AB 2007, 320, (Annotatie onder ABRvS 11 juli 2007).
Ortlep, R. & Willemsen, P.A. (19-09-2007). AB 2008, , ().
Willemsen, P.A. (02-10-2007). JV 2008, , ().
  2006 - Annotaties
Willemsen, P.A. (17-05-2006). AB 2006, 420, ().
  2005 - Annotaties
Willemsen, P.A. (02-11-2005). AB 2006, 145, ().
  2003 - Annotaties
Widdershoven, R.J.G.M. & Willemsen, P.A. (10-09-2003). AB 2003, , ().
Widdershoven, R.J.G.M. & Willemsen, P.A. (09-01-2003). AB 2003, 111, ().
Widdershoven, R.J.G.M. & Willemsen, P.A. (06-08-2003). AB 2003, 355, ().
Widdershoven, R.J.G.M. & Willemsen, P.A. (12-11-2003). AB 2004, , (Administratiefrechtelijke Beslissing).
  2002 - Artikelen
Widdershoven, R.J.G.M., Stroink, F.A.M., ten Berge, J.B.J.M., Bok, A.J., Voermans, W.J.M., de Waard, B.W.N. & Willemsen, P.A. (2002). Boukema over hoger beroep. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, (pp. 169-170) (2 p.).
  2002 - Annotaties
Widdershoven, R.J.G.M. & Willemsen, P.A. (23-12-2002). AB 2003, 209, (). m.nt. onder 116 getPages.
Widdershoven, R.J.G.M. & Willemsen, P.A. (23-10-2002). AB 2003, 303, (). m.nt. onder 116 getPages.
  2001 - Boeken
Widdershoven, R.J.G.M., Voermans, W.J.M., de Waard, B.W.N. & Willemsen, P.A. (2001). Hoger beroep. (251 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, Evaluatie-onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie.
  0 - Voordrachten / lezingen
P.A. Willemsen () Referent: bijdrage van Prof. A.T. Marseille (Tilburg University and University of Groningen, a.t.marseille@rug.nl) & I.M. Boekema, LL.M. (University of Groningen, I.M.Boekema@rug.nl), Administrative Decision-Making in Reaction to a Court Ruling. Can the Administrative Judge guide the Decision-making Process?
P.A. Willemsen () Studiegroup director van 'Law and Public Administration'
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-11-19 13:46:27

Afgesloten projecten

Project:
De wrakingsprocedure 01-01-2012 tot 30-06-2012
Algemene projectbeschrijving

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de mogelijkheden tot herziening van de Nederlandse wrakingsprocedure


http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Publicaties-En-Brochures/Researchmemoranda/Documents/RM-2012-5.pdf

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: Raad voor de Rechtspraak
Projectleden
Gegenereerd op 2017-11-19 13:46:27
Volledige naam
Mr. P.A. Willemsen Contactgegevens
Achter Sint Pieter

Achter Sint Pieter 200
Kamer 3.06
3512 HT  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 9158
Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Gegenereerd op 2017-11-19 13:46:27
Laatst bijgewerkt op 18-09-2017