Onderzoek naar COVID-19 bij dieren

De COVID-19 pandemie, veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2, houdt de wereld al ruim een jaar in zijn greep. Uit diverse landen kwamen er signalen dat het virus ook dieren – met name katten en marterachtigen – kan infecteren. Tot nu toe worden deze gevallen als incidenten gezien met een verwaarloosbaar risico voor de volksgezondheid. De drijvende kracht achter de pandemie is immers de overdracht tussen mensen. Echter, als de overdracht tussen mensen sterk is teruggebracht, kan een virusreservoir in dieren een belangrijker risico gaan vormen voor de volksgezondheid. In dit kader hebben het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gevraagd om grootschalig onderzoek naar COVID-19 bij huisdieren.

We willen vaststellen of SARS-CoV-2 tussen dieren en tussen dier en mens kan blijven circuleren als de overdracht tussen mensen is ingedamd. 

Arjan Stegeman
Projectleider

Het onderzoeksproject

Diverse onderzoeksgroepen, verenigd binnen het Netherlands Centre for One Health, werken daarom samen aan het interdisciplinaire onderzoeksproject ‘Fighting COVID-19 in animals and humans, a one health approach’. De faculteit Diergeneeskunde coördineert het project.

“Het belangrijkste is dat we vaststellen of SARS-CoV-2 tussen dieren en tussen dier en mens kan blijven circuleren, als de overdracht tussen mensen is ingedamd", zegt projectleider Arjan Stegeman. De onderzoeksresultaten dienen straks als wetenschappelijke basis voor de strategie van beleidsmakers en belanghebbenden, zoals dierenartsen en diereigenaren, omtrent de omgang met dieren tijdens deze pandemie.

Zes deelonderzoeken

Het onderzoeksproject is opgesplitst in zes deelonderzoeken. Klik op onderstaande iconen om meer te lezen over de verschillende onderdelen en de actuele resultaten.