Research Support Office

Het Research Support Office is onderdeel van het faculteitsbureau van de faculteit Diergeneeskunde. De afdeling ondersteunt het faculteitsbestuur op het gebied van onderzoeksbeleid en onderzoekskwaliteit. Daarnaast ondersteunt de afdeling de onderzoekers van de faculteit bij het verwerven van financiering voor onderzoek.

Contact: RSO-DGK@uu.nl

Kijk voor meer informatie op Intranet.

Medewerkers