Profiel en missie

De faculteit Diergeneeskunde is met haar kennis en kunde het veterinaire kenniscentrum van Nederland. Het is de enige instelling in Nederland die studenten opleidt tot dierenarts en vanuit een uniek veterinair perspectief een bijdrage levert aan Life Sciences vraagstukken op de campus en in de samenleving. Daarnaast draagt de faculteit bij aan meerdere onderzoekmasters van de Graduate School of Lifesciences. Wij bouwen bruggen tussen wetenschap en maatschappij en leveren specialistische zorg in ons academisch dierenziekenhuis. Wij streven naar multidisciplinaire samenwerking met onze partners binnen de Universiteit Utrecht, nationaal en internationaal. Onze ambitie is knowing animals to meet tomorrow’s health challenges today. De gezondheidsuitdagingen benaderen we vanuit een One Health gedachte die haar oorsprong vindt in het besef dat gezondheid en welzijn van mensen, dieren en hun omgeving nauw verweven zijn en in samenhang moeten worden bestudeerd.

Onderwijs

De gezondheid en het welzijn van dieren, in relatie met hun omgeving, en de volksgezondheid staan centraal in de opleiding. Voor studenten van andere universiteiten in binnen- en buitenland of professionals is er een aanbod van keuzecursussen, klinisch onderwijs, onderzoeksstages en postacademisch onderwijs. De faculteit Diergeneeskunde biedt daarnaast een uitdagende en dynamische onderzoeksomgeving voor Diergeneeskunde en niet-Diergeneeskunde PhD studenten.

De opleiding Diergeneeskunde wordt erkend door Europese organisaties en overkoepelende organen in de Verenigde Staten en Canada. Dit betekent dat dierenartsen die afgestudeerd zijn aan de Universiteit Utrecht wereldwijd aan de slag kunnen. Van de instromende studenten rondt 87% de opleiding ook succesvol af.

Onderzoek

Diergeneeskunde biedt innovatief en onafhankelijk onderzoek binnen de thema’s One Health, One Medicine en Veterinary Biomedicine. Ons onderzoek focust op gezondheid, ziekte en welzijn van dieren en de daarmee samenhangende volksgezondheid en milieu. Uniek aan Diergeneeskunde is dat we kennis en expertise in huis hebben van dieren op alle niveaus: van cel tot organisme tot populatie. Aangezien de vraagstukken grens- en vakoverschrijdend zijn, werken de onderzoekers van Diergeneeskunde samen met verschillende (internationale) vakgenoten en onderzoeksinstellingen. De faculteit functioneert als een netwerkorganisatie waarbij de medewerkers hun kennis en kunde actief overdragen en verspreiden.

Patiëntenzorg

Naast onderwijs en onderzoek heeft de faculteit Diergeneeskunde nog een derde taak: het verstrekken van zorg in haar universitair dierenziekenhuis. Net als in humane academische ziekenhuizen, zijn ook hier drie taken met elkaar verweven: patiëntenzorg, opleiding en onderzoek ondersteunen en versterken elkaar. Het universitair dierenziekenhuis biedt een veilige en representatieve leeromgeving voor de student en is tevens een landelijk verwijscentrum. Er wordt samengewerkt met kleine en grote dierenklinieken in de regio en elders in Nederland, maar ook met Europese zusterfaculteiten.