Onderwijs

Studenten diergeneeskunde staan met blauwe overals tussen de schapen in een stal van De Tolakker
Studenten Diergeneeskunde volgen het practicum "Schaap".

Elk jaar beginnen 225 studenten aan een studie Diergeneeskunde in Utrecht. Vanaf dag 1 krijgen studenten praktijkonderwijs op de Tolakker. De studenten verrichten allerlei werkzaamheden op de Tolakker, zoals melken, klauw bekappen en schapen scheren. Na drie jaar bachelor kiezen studenten voor de master Gezelschapsdieren, Paard of Landbouwhuisdieren en Veterinaire Volksgezondheid (LHVV). Studenten van het masterprogramma LHVV krijgen een adoptie koe toegewezen, waarvoor ze vanaf zes weken voor het afkalven tot enkele weken daarna verantwoordelijk zijn. Ze moeten opvoelen, helpen bij de geboorte van het kalfje, zorg dragen voor het kalf en de biestvoorziening, enz. Bij de varkens worden er op dezelfde wijze adoptiezeugen toegewezen. Zo doen de studenten anatomische kennis op en, heel belangrijk, leren ze goed kijken naar het dier en haar conditie.