Maatschappelijke impact

Groeiend bewustzijn voor dierenwelzijn in samenleving en publieke debat

In de samenleving en het publieke debat groeit het bewustzijn voor dierenwelzijn. Met onze kennis en expertise over dierenwelzijn spelen wij daarin een belangrijke rol. Wij geven advies over dierenwelzijn, bieden kennis en aandacht voor preventie en hebben inzicht in welzijn, emotie en gedrag van dieren. De Universiteit Utrecht en het strategisch thema Utrecht Life Sciences streven ernaar het gebruik van proefdieren te vervangen, verminderen en verfijnen. Met kennis over Proefdierkunde en 3V-beleid helpen wij deze ambitie te verwezenlijken. 

Groot maatschappelijk belang

Via het facultaire thema Sustainable Animal Stewardship leveren wij een belangrijke bijdrage aan het maatschappelijk debat over duurzaam omgaan met dieren en de ethische dilemma’s die daarbij horen. Ook het thema One Welfare, waarbinnen we aandacht besteden aan dierenmishandeling en hoog-risicohonden, geeft ons een unieke positie in problematiek met een groot maatschappelijk belang.

Bij het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS) pakken we samen met Wageningen University & Research belangrijke en complexe vraagstukken op over dierenwelzijn en maatschappelijke dilemma's. We organiseren en promoten een open dialoog tussen stakeholders en onderzoekers.

Bij het Landelijk Expertisecentrum voor Dierenmishandeling (LED) werken we samen met forensisch experts van het Nederlands Forensisch Instituut, Bureau Beke en de ministeries van Veiligheid en Justitie en Economische Zaken om dierenmishandeling op te sporen en potentiële verdenkingen te rapporteren via de website van het LED.