Neurobiologie van Gedrag

Welke hersenenmechanismen zijn betrokken bij positieve emoties en cognitieve controle?

Onze onderzoeksgroep Neurobiologie van Gedrag bestudeert mechanismen in de hersenen die betrokken zijn bij positieve emoties en cognitieve controle. We gaan daarbij uit van het idee dat positieve emoties een essentiële bijdrage leveren aan dierenwelzijn. Denk aan beloning en motivatie en de cognitieve processen die bepalen hoe emoties aanpassingsgedrag prikkelen. Om deze processen beter te begrijpen, bestuderen we de neurale mechanismen die betrokken zijn bij sociaal gedrag, impulscontrole, beslisvermogen en verslavingsgedrag.

Samenwerkingspartners

Staatsbosbeheer | WaternetStichting het Nationale Park de Hoge Veluwe | UMCU Brain Center Rudolf Magnus | Dynamics of Youth (intern UU) | Sports & Society (intern UU)