ExcludeMRSA

Varkenshouders, medewerkers en bezoekers van varkensbedrijven zoals dierenartsen kunnen door hun dieren besmet worden met vee gerelateerde MRSA (LA-MRSA, Livestock Associated-MRSA). Voor gezonde mensen is dit doorgaans geen probleem, maar bij ziekenhuisbezoek is dit een risico voor deze mensen zelf én anderen in het ziekenhuis. 

We gaan er vanuit dat LA-MRSA zich minder goed bij mensen kan handhaven. Maar er is onlangs in Denemarken aangetoond dat LA-MRSA zich aanpast aan overleven in mensen, waardoor overdracht tussen mensen efficiënter kan verlopen. Hierdoor wordt het moeilijker om bij binnenkomst in het ziekenhuis mensen op te sporen die mogelijk met LA-MRSA besmet zijn en extra te controleren. Het zijn in immers niet meer alleen mensen met diercontact. Daarnaast heeft deze aan de mens aangepaste LA-MRSA een groter risico op verspreiding in ziekenhuizen. We willen dus graag LA-MRSA bij de bron aanpakken en het vóórkomen in varkens terugbrengen. Tot op heden zijn er geen mogelijkheden om dat te doen, en ook het verminderd antibioticumgebruik in de varkenshouderij heeft niet geleid tot een afname.  

Het Exclude-MRSA project onderzoekt of we ‘goede bacteriën’ (commensale bacteriën) kunnen gebruiken om LA-MRSA in varkens te verminderen. In een pilotstudie hebben wij gezien dat biggen binnen een aantal dagen na hun geboorte gekoloniseerd raken met LA-MRSA. In deze studie bleek ook dat Staphylococcus aureus (waar MRSA een deel van is) minder aanwezig is als er ook bepaalde commensale bacteriën aanwezig zijn. In Exclude-MRSA onderzoeken we dit verder en zullen we een bacterie-spray maken die, indien toegediend bij jonge biggen, kolonisatie van LA-MRSA moet verminderen of zelfs voorkomen. Ook zullen we het mechanisme op proberen te helderen. Het project wordt uitgevoerd in verschillende landen: naast Nederland doen ook Duitsland en Ierland mee.
Verwacht is dat de overdracht van LA-MRSA naar mensen via stof zal hierdoor sterk beperkt zal worden, wat het risico op besmetting van de mens reduceert.