i-4-1-Health project

Europees i-4-1-Health project

Het departement Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren participeert in het Europese i-4-1-Health project. In de grensstreek Vlaanderen-Nederland werken negen ziekenhuizen, zeven publieke gezondheidsdiensten, zeven kennisinstellingen en drie bedrijven samen aan het i-4-1-Health project. Dit project richt zich op infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (One Health) door middel van onderzoek en innovatie.

Duur
Het project is gestart op 1 januari 2017 en duurt tot en met 31 december 2019.

Doel
Het departement gezondheidszorg Landbouwhuisdieren participeert samen met de Universiteit van Gent in WP5 van het i-4-1-Health project. Het doel van het project is om via coaching van veehouders en dierenartsen op varkens- en vleeskuiken-bedrijven in zowel Nederland als Vlaanderen de verspreiding van antibioticumresistentie te verminderen door te werken aan infectieziektepreventie en vermindering van antibioticumgebruik.

Contact
Voor meer informatie of interesse in deelname, neem contact op met Angelique van den Hoogen of Tijs Tobias.