Zitten er microplastics in jouw bloed?

UU zoekt vrijwilligers voor onderzoek naar gezondheidsrisico’s van microplastics in de lucht.

Ben je tussen 18 - 45 jaar, gezond en woon je in, of rondom het Utrecht Science Park? Doe mee met ons onderzoek over verkeers-gerelateerde microplastics!

Waarom dit onderzoek?

De plastic productie is al jaren aan het stijgen. Plastic kan afbreken in kleinere plastic deeltjes, genaamd microplastics, die wij kunnen inademen. Onderzoekers weten nog niet in hoeverre microplastics een risico zijn voor onze gezondheid. In dit onderzoek kijken we naar de concentraties en acute gezondheidsrisico’s van verkeers-gerelateerde microplastics. We onderzoeken dit door gezondheidsmetingen voor en na ‘blootstelling’ te doen op drie locaties met verschillende verkeersbelastingen in Utrecht.

Wat wordt er van jullie gevraagd?

Deelname kost zo’n 23 uur, verdeeld over 3 dagen, tussen juli en oktober. ‘s Morgens komt u naar de onderzoekslocatie op de Uithof, waar we gezondheidsmetingen zullen uitvoeren (longfunctie, bloedprikken, vragenlijst). Vervolgens wordt u naar een locatie in Utrecht gebracht, waar u gedurende 4 uur verblijft met nog 4 – 5 andere personen. We hebben een park en 2 verkeers-belaste locaties uitgezocht, waarbij we een verschil aan microplastics verwachten. Vervolgens herhalen we de gezondheidsmetingen direct na de blootstelling, en de volgende ochtend (8 uur ‘s ochtends). De volgende ochtend ontvangt u van ons een uitstekend onbijt!

Wat komt er nog meer bij kijken?

Eenmaal voor de start van het onderzoek zal u even langs moeten komen voor het ondertekenen van de toestemmingsverklaring. Na afloop van het onderzoek ontvangt u een bijdrage van €175,-.

Wie kan er mee doen?

We zoeken gezonde, niet-rokende volwassenen tussen de 18 – 45 jaar, wonend in de omgeving van Utrecht Science Park. U heeft geen luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten.

Het project

Dit onderzoek is onderdeel van het Europese project POLYRISK. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht.

Meer info over het EU-project Polyrisk?

Ga naar onze website

UU is looking for volunteers for a research about health risks of exposure to microplastics via air!

Are you between 18–45 yrs, healthy and do you live in the neighborhood of the Utrecht Science Parc? Participate with our microplastics research!

Why this research?

  • Plastic production has been rising for years now:

  • Plastic breaks down into smaller particles (microplastics), that we could inhale.

  • Researchers don’t know yet what the health risks of inhaling these microplastics are.

We will study acute health effects and concentrations of traffic-related microplastics, by performing health measurements before- and after exposure at 3 locations with varying traffic loads. After completing the research, you will receive a contribution of €175,-

What do we ask from you?

Participation will take about 23 hours, divided over 3 days between July and October. In the morning, you will come to the research facility at the Uithof, where we will start with health measurements (lung function, blood collection, questionnaire). Next, you will be taken to 1 of the 3 locations, where you will stay during 4 hrs. with 4-5 other persons. We have included a parc and 2 other traffic-related locations, with an expected difference in microplastics. Directly afterwards and the following morning (8 AM) we will repeat the health measurements. The following morning you will receive a good breakfast from us!

Additionally...

Once, before the start of the research, we will ask you to come by the research facility to sign the formal consent form. 

After completing the research, you will receive a contribution of €175,-.

Who can participate?

We are looking for healthy, non-smoking adults between 18 – 45 yrs., living in the area of the Utrecht Science Parc. You don’t have any respiratory- or heart and vascular diseases.

The project

This research is part of an ongoing European wide research, called POLYRISK. The current research is executed by the researchers of the Utrecht University.

Sign up, or more information about the EU-project POLYRISK?

Go to our website